www.badiadelvalles.cat

Cartell de la preinscripció als estudis postobligatoris per al curs 2017-2018Aquest mes de maig comença la preinscripció per a la formació postobligatòria reglada, adreçada a les persones majors de 16 anys i que ofereix estudis encaminats a obtenir una titulació professional i/o l’accés a estudis superiors.

L’oferta d’ensenyaments postobligatoris al nostre municipi és àmplia i diversa. Així, els dos instituts de la ciutat (Federica Montseny i Badia del Vallès) ofereixen la possibilitat de cursar batxillerat en les especialitats científica, tecnològica, humanística i social. A més, l’Institut Badia del Vallès també ofereix estudis professionalitzadors. En aquest cas, cicles formatius de grau mitjà i superior de les branques d’administració i gestió, electricitat i electrònica i informàtica i comunicacions. Aquest centre també dóna la possibilitat d’estudiar el Curs específic d’accés a cicles de grau superior.

A la nostra ciutat també s’ofereixen dos Programes de formació i inserció (PFI), cursos adreçats a persones d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat en ESO. A l’Institut Badia del Vallès s’hi pot cursar el PFI d’auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas, mentre que l’Ajuntament organitza el PFI d’auxiliar de comerç i atenció al públic.

Pel que fa a la formació de persones adultes, el Centre de Formació d’Adults permet cursar graduat en ESO i el Curs per preparar la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

Per a més informació, ajuda i orientació, us podeu adreçar al servei L’Eina, que l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania (edifici El Molí, av. de la Costa Blava s/n, tel. 93 718 63 97). També podeu consultar l’oferta formativa de la comarca, que és de les més àmplies de tot Catalunya, al web de la Generalitat http://queestudiar.gencat.cat/.

Calendari de preinscripció:

- Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

- Del 15 al 26 de maig per als programes de formació i inserció.

- Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

- Del 16 al 29 de maig per als ensenyaments esportius (primer període).

- Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.

- Del 3 al 7 de juliol per al curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà (excepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults que segueixen el seu calendari).

- Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

- De l'1 al 5 de setembre per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.

- Del 15 de maig al 5 de juny per als cicles formatius d’animació en circ i de tècniques d’actuació teatral.

Per a més informació, podeu llegir la guia amb informació sobre el procés de preinscripció per als estudis postobligatoris.

Publicat el 05.05.2017