www.badiadelvalles.cat

La sessió del Ple Municipal corresponent al mes de setembre, que es va celebrar ahir dia 27, va començar (després de l´aprovació de l´acta de la sessió anterior) amb la presa de possessió de la nova regidora del grup municipal de l´Alternativa d´Esquerres per Badia (AEB), Elena Malysheva, que cobreix el lloc que va deixar vacant l´exregidor Miguel Rodríguez.

En una sessió molt àgil, primerament es va aprovar el Compte General de 2016 amb 8 vots a favor (PSC), 4 abstencions (BeC, PP i la regidora no adscrita, Elísabeth Ruiz) i 5 vots en contra (AEB).

Tot seguit, i per unanimitat, es va aprovar la constitució de la Taula d´Infància i Adolescència de Badia del Vallès, un òrgan col·legiat per potenciar la coordinació dels agents implicats en la promoció social de la infància i l´adolescència i la detecció i intervenció davant possibles situacions de risc o de desemparament.

També per unanimitat, es va decidir rebutjar el projecte d´ampliació de la C-58, que suposa la construcció de nous carrils de trenat a la calçada sentit Barcelona entre el nus de Sant Pau i la B30, del punt quilomètric 9 al 10,400, passant pels municipis de Badia del Vallès i Sabadell. Aquestes obres afecten directament al traçat de la carretera que connecta Badia amb Cerdanyola, on estan ubicats els horts i tindran un impacte molt negatiu a nivell mediambiental, ja que l´ampliació de l´autopista generarà un increment en el número de cotxes i, per tant, un increment de la contaminació de l´aire i acústica. Els grups van acordar manifestar el seu rebuig total al projecte, demanar la suspensió del tràmit de licitació, i nous estudis de mobilitat i de contaminació ambiental i acústica. L´acord també exigeix al Departament de Territori i Sostenibilitat que, en cas que el projecte continuï endavant, les obres no comencin fins que es garanteixin, i es defineixin de mutu acord amb el consistori, les mesures correctores de l´impacte mediambiental de l´ampliació, per garantir nivells de qualitat acústics i ambientals. Entre les mesures que es proposen hi ha la reducció de la velocitat màxima a 80 km/h en aquest tram, la implementació d´asfalt sonororreductor i la reforestació de la zona dels arbres talats a causa de les anteriors obres d´ampliació de la C-58 (direcció Sabadell-Terrassa) i que encara resten per replantar.

Seguidament, es va aprovar per unanimitat la proposta d´acord per reactivar i impulsar programes de desenvolupament i sensibilització de la situació al Sàhara Occidental i als camps de refugiats, a partir de l´agermanament de la nostra ciutat amb Boujdour. Entre d´altres punts, l´acord insta a treballar activament en la creació d´un comitè d´agermanament que impulsi campanyes de sensibilització i activitats de coneixement de la situació entre Badia i el poble sahrauí, a continuar donant suport a la campanya Vacances en pau al nostre municipi i a defensar, com a institució, un referèndum acordat al Sàhara Occidental per donar una sortida pactada al conflicte polític existent entre el govern del Marroc i el poble sahrauí.

Igualment per unanimitat, es va aprovar la moció de BeC sobre l´avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l´assistència sanitària, amb càrrec al fons públic, a través del Servei Català de la Salut i que demana als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que hi mostrin la seva oposició i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que retiri l´avantprojecte.

Finalment, va quedar rebutjada la moció de l´AEB sobre la periodicitat de les reunions del Consell Municipal d´Educació. El resultat final de la votació va ser de 8 vots a favor (AEB, BeC i regidora no adscrita), 8 vots en contra (PSC) i una abstenció. La votació es va repetir, amb el mateix resultat, per la qual cosa la moció va quedar rebutjada pel vot de qualitat de l´alcaldessa.

Publicat el 28.09.2017