www.badiadelvalles.cat

El dimecres, 29 de novembre es va celebrar la sessió ordinària del Ple municipal d´enguany, que es va iniciar amb la lectura del manifest de 25 N, en rebuig a la violència masclista exercida envers les dones.

A l´inici del Ple va excusar l´absència del regidor del PP, Rafael Muñoz. Seguidament, es va aprovar amb els vots a favor dels 8 regidors del PSC, les abstencions dels regidors de BeC i la regidora no adscrita, Elisabeth Ruiz, i els vots en contra dels regidors de l´AEB, la modificació de crèdits número 18/2017, del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l´aplicació del superàvit pressupostari.
 
També es va aprovar, amb els vots favorables del PSC, l´abstenció de la regidora no adscrita i els vots en contra de BeC i AEB, la pròrroga de contracte privat de serveis d´assessorament i mediació d´assegurances subscrit amb l´empresa AFIS CORREDORIA D´ASSEGURANCES. El termini de la pròrroga és d´un any, a partir de l´1 de gener de 2018, en les mateixes condicions establertes al contracte vigent. El text va ser defensat per la tinenta d´alcaldessa Montserrat Jiménez, que va afirmar que “s´havien obtingut bons resultats d´aquest mediador”. Al seu torn, Eli Ruiz, regidora no adscrita, va defensar la seva abstenció, donat que desconeixia “els diners d´estalvi per a l´Ajuntament que suposava aquest servei”. En aquesta idea van coincidir la resta de grups. José Pérez, del grup municipal BeC, va defensar el seu vot en contra, donades les “mancances d´un informe econòmic d´estalvi” i va mostrar incertesa davant les “clàusules d´exclusivitat” que conté el contracte. El punt de vista d´AEB va ser defensat pel regidor Álvaro Pacheco, que també va manifestar que calia “un estudi que justifiqués la pròrroga del contracte”.
 
El següent punt en l´ordre del dia va ser la pròrroga del contracte de gestió del servei de manteniment i neteja dels jardins i espais lliures municipals, a càrrec de Fundació Privada Tallers de Catalunya. El punt va ser aprovat amb els vots a favor del PSC i l´abstenció de la resta de regidors: BeC, AEB i la regidora no adscrita, Elisabeth Ruiz. En aquest punt, el regidor de BeC, José Pérez, a l´espera de mantenir una reunió amb la direcció de la Fundació, va posar en valor la seva “tasca social”, però va suggerir a l´Ajuntament que “s´hauria de ser més persuasiu amb les condicions de treball”. Al seu torn, la regidora de l´AEB, Teresa Carceller, va fer una crida a “no abusar de les pròrrogues”, ja que segons el seu criteri, aquest fet impedeix “millorar les condicions de les persones que hi treballen”.

Per últim, es va aprovar per unanimitat de tots els regidors i regidores, una moció presentada per BeC, per a la implantació d´un servei de reutilització de productes a la deixalleria. En aquest sentit, s´insta el govern municipal a realitzar un estudi, en un període de sis mesos, per posar en marxa un servei per reutilitzar objectes de la Deixalleria, que es trobin en bon estat de conservació i funcionament, i conseqüentment, dotar el projecte dels recursos i les eines informàtiques necessàries per poder donar el servei a partir de l´any 2018.

Publicat el 04.12.2017