www.badiadelvalles.cat

Durant aquesta nit i demà es farà el muntatge de tots els motius nadalencs de les avingudes principals (Costa Brava, Mediterrani, Via de la Plata , Eivissa i Cantàbric), la Plaça Major i les dues entrades principals del municipi.

L´encesa dels llums està també prevista per a aquesta setmana. Els llums de Nadal romandran encesos cada dia de les 18 h a les 0.00 h, tal com estipula el contracte i també per normativa d´eficiència energètica en l´enllumenat públic.

L'empresa encarregada del muntatge de l'enllumenat nadalenc es diu PITLED S.L. (PROJECTES EN INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES LED), del grup SEVELED SOLUTIONS S.L.

Publicat el 05.12.2017