www.badiadelvalles.cat
Tècnics de l'empresa del gas estan reparant en aquests moments una incidència detectada en el subministrament de gas natural al Mercat de Badia, a l'Av. de la Plata, just al davant d'aquest equipament.

El tall de subministrament, necessari per dur a terme els treballs de reparació, només afecta als negocis del mercat, no hi ha cap afectació als veïns de la zona.

Tan punt s´hagi solucionat aquesta incidència, es restablirà el subministrament de gas a les parades del mercat.

Publicat el 03.10.2018