www.badiadelvalles.cat
Tècnics de l'empresa del gas estan reparant en aquests moments una incidència detectada en el subministrament de gas natural al Mercat de Badia, a l'Av. de la Plata, just al davant d'aquest equipament.

El tall de subministrament, necessari per dur a terme els treballs de reparació, només afecta als negocis del mercat, no hi ha cap afectació als veïns de la zona.

Tan punt s'hagi solucionat aquesta incidència, es restablirà el subministrament de gas a les parades del mercat.

Publicat el 03.10.2018