www.badiadelvalles.cat
La part superior de les escales mecàniques que connecten els carrers Mediterrània amb La Mancha estan inoperatives des d'ahir pel trencament fortuït d'un dels vidres que subjecten el passamà. L'Ajuntament va informar de seguida a la companyia que realitza el manteniment i a l'asseguradora per trobar una solució, encara que sigui provisional, i assegurar així que les escales tornen a estar operatives al més aviat possible.

L'incident fortuït es va produir quan la màquina d'un dels operaris que desbrossen la zona va desplaçar una pedra que va impactar el vidre i el va esquerdar. Tot i les proteccions que es van col·locar, el vidre va acabar cedint pels danys que havia patit. Com que aquests vidres són elements estructurals que subjecten el passamà de la instal·lació, per seguretat, els serveis tècnics de l'Ajuntament han decidit deixar inoperatiu el tram superior de l'escala fins que no s'implementi una solució que asseguri el seu funcionament correcte. Des de la instal·lació de les escales mecàniques, l'any 2009, és la primera vegada que es produeix un incident com aquest.

Preguem que disculpeu les molèsties que aquest fet pot comportar. Informarem de seguida que el tram superior de les escales torni a estar operatiu.

Publicat el 17.05.2019