www.badiadelvalles.cat
La renovació de la instal·lació del sistema d'aigua calenta sanitària al Complex Esportiu ja ha finalitzat i actualment està en període de proves. Es preveu que aquesta setmana ja estigui plenament operativa.

Durant el mes d’agost, que és el de menor utilització del Complex Esportiu del carrer Via de la Plata, s’ha dut a terme la substitució de la instal·lació d’aigua calenta sanitària. Amb la nova instal·lació s’ofereix un millor rendiment i una major eficiència energètica. En aquests moments s’estan duent a terme les proves finals de funcionament del nou sistema, que es preveu que estigui plenament operatiu abans de finalitzar aquesta setmana.

La renovació del circuit d’aigua calenta sanitària està enquadrada en el marc de les millores previstes en el Complex Esportiu.

Aturada de les fonts d’aigua potable del Complex
Les fonts d’aigua potable de la instal·lació no estan operatives per una incidència puntual en la xarxa de distribució d’aigua potable i aliena a les instal·lacions del Complex Esportiu. S’està treballant per assegurar la seva posada en marxa al més aviat possible.

Publicat el 02.09.2019