www.badiadelvalles.cat
El test PCR realitzat a la persona treballadora del Poliesportiu Vell que era a la llista de contactes d'una persona amb COVID-19 ha donat negatiu. Així doncs, i confirmat que no ha contret la malaltia, l'Ajuntament desactiva el protocol de prevenció que l'havia confinada i també a totes les persones treballadores que havien estat en contacte amb ella.

Recordem que la prevenció, com l'ús de mascareta, respectar la distància i rentar-se les mans amb freqüència, i la detecció precoç són la millor manera de frenar els contagis.

Així mateix, volem subratllar la importància de no crear ni transmetre missatges no contrastats amb fonts oficials. La responsabilitat de lluitar contra la COVID-19 també passa per no fomentar rumors i desinformar el nostre entorn.

Publicat el 30.07.2020