Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
El Ple Municipal aprova mocions en defensa de la salut pública, de les escoles i de l'atenció a la gent gran i es posiciona, a proposta conjunta PSC-C's, en contra de les ocupacions il·legals
×  
Ple Ordinari del 30 de setembre de 2020 Ple Ordinari del 30 de setembre de 2020
El ple municipal ordinari celebrat el 30 de setembre va aprovar per unanimitat les mocions en defensa de la salut pública, de les escoles i de l'atenció de la gent gran i també va aprovar, amb els vots a favor del grup dels Socialistes i de Ciutadans, una proposta contra les ocupacions il·legals i per fer un estudi sobre l'ocupació a Badia del Vallès.

El ple va començar excusant la presència dels regidors Roberto Castillo i Rafael Moya, que no van poder assistir per motius personals.

L'alcaldessa va informar d'un canvi en l'ordre del dia, ja que en la Junta de Portaveus s'havia arribat a un acord entre els grups socialista i de Ciutadans, mitjançant el qual la proposta d'acord del punt número 5 i la moció presentada en el punt número 8, sobre l'ocupació, es tractarien conjuntament en el punt número 5.

El ple va aprovar per assentiment l'acta de la sessió anterior.

Modificació de l'acord de creació de les comissions informatives i la Comissió Especial de Comptes

A continuació, es va informar sobre les modificacions en les comissions de l'Ajuntament. Les comissions seran quatre: la Comissió d'Alcaldia i Presidència; d'Economia i Serveis Centrals; de l'Àrea Comunitària Inclusiva, i de l'Àrea de Dret a la Ciutat i Agenda Urbana. La Comissió Informativa d'Economia i Serveis Centrals assumirà les competències de la Comissió Especial de Comptes, constituint-se per aquestes competències com a Comissió Especial de Comptes. Celebraran reunions ordinàries la setmana prèvia a la celebració del ple ordinari, i sessions extraordinàries abans de la celebració del ple extraordinari. Serà president de cada comissió l'alcaldessa o el regidor o regidora en qui delegi i el secretari serà el secretari de l'Ajuntament o el funcionari en qui delegi.

L'alcaldessa, Eva Menor, va explicar que abans hi havia cinc comissions informatives i ara seran quatre per una modificació en l'estructura política de l'Ajuntament. Segons va dir, "les dues àrees que hi havia abans sota el paraigua del Pla d'Acció Comunitària Inclusiva, que és un pla estratègic amb una mirada diferent amb totes les polítiques que tenen a veure amb el benestar i el dret civil de les persones, hem volgut unificar-les en l'Àrea d'Acció Comunitària Inclusiva per donar una mirada més transversal". Hi ha regidories com Habitatge i Planificació Urbana, que s'han tornat a agrupar dins de l'Àrea d'Entorn Urbà i Dret a la Ciutat perquè les polítiques d'habitatge havien de tenir relació amb una perspectiva d'agenda urbana.

El regidor per Ciutadans Juan José Barcala va dir que aquest canvi dificultarà la feina en les diferents comissions informatives.

La regidora de Totes Fem Badia Ana Maria Luque va explicar que no va donar suport a la primera proposta d'organització municipal i va anunciar que el vot del seu grup seria l'abstenció.

La proposta es va aprovar amb el vot favorable del Govern i l'abstenció de la resta de grups.

Aprovació de l'expedient de modificació del crèdit 20/2020 amb la modalitat de transferència de crèdit

La regidora socialista Montserrat Jiménez va explicar que la modificació de capítol 2 a capítol 4 per un import de 1.550 euros és en concepte del conveni Campus Itaca 2020. Aquesta modificació es fa en relació amb l'informe emès per la tècnica d'Educació, donat que el conveni del 2019 es va pagar amb pressupost del 2020 i la modificació és necessària per atendre el conveni d'enguany, i no compromet ni altera el pressupost municipal.

La regidora per Ciutadans Amalia Frutos va indicar que li cridava l'atenció que no es fessin els tràmits de pagament del 80% en la formación del conveni perquè no hi havia personal tècnic en el servei.

La regidora de Totes Fem Badia Ana Luque va anunciar l'abstenció del seu grup i va voler reflexionar sobre la importància dels tècnics i tècniques en les diferents àrees i plantejar la seva contractació en àrees que es poden desenvolupar més.

Va respondre l'alcaldessa Eva Menor dient que "de vegades, l'absència de personal tècnic no és imputable a les decisions polítiques sinó que pot obeir a decisions personals legítimes i lliures, com és incorporar-se a altres organitzacions". L'alcaldessa va voler subratllar que "per nosaltres és molt important l'educació i tenir sempre coberta aquesta plaça".

La proposta es va aprovar pel vot favorable de l'equip de Govern i l'abstenció de la resta de grups.

Emergència educativa i curs escolar 20/21: Escoles segures, escoles obertes

En aquest punt s'instava al Departament d'Educació a exercir el lideratge per la igualtat d'oportunitats i per un model de governança amb els ens locals. També es lamentava la decisió de recuperar el saldo pendent de les targetes moneder i de no mantenir la càrrega d'aquestes targetes durant els mesos d'estiu per garantir la suficiència alimentària i s'exigia que aquesta sigui una prioritat en el curs escolar.

La regidora socialista María José Infante va exposar que el tancament per la COVID-19 va afectar enormement la comunitat educativa, agreujant les desigualtats i perjudicant l'alumnat més vulnerable. Va posar de manifest les limitacions i dèficits del sistema. La regidora va destacar que "L'Ajuntament de Badia del Vallès ha hagut, de nou, de fer-se càrrec d'accions que no són competència seva, destinant 15.270,87 euros per realitzar dos nous accessos addicionals a les escoles La Sardana i La Jota; 12.402,50 euros en noves mosquiteres per garantir la ventilació dins les aules, i 19.984 euros per la despesa del servei de neteja extraordinari, tenint en compte que aquest import és només fins al final de l'any 2020, i que caldrà ampliar fins a final de curs". María José Infante va denunciar que "Des del Departament d'Educació ha mancat un lideratge educatiu i un model de governança corresponsable amb els ens locals" i va voler remarcar que "el Departament d'Educació no ha destinat cap quantitat extraordinària als municipis per sobrecosts derivats de l'emergència".

La regidora Amalia Frutos va dir que La Generalitat i el Departament d'Educació "no estan fent els deures". Segons va ampliar, han deixat els escolars sense mitjans i als professors, desemparats". Tot i reconèixer que tots els punts de la moció no estaven dins del posicionament del seu partit, va concloure que el seu grup votaria a favor.

La regidora Ana Luque va comentar que veien molt important i adient aquesta proposta d'acord i va destacar que "és necessari que el Govern de la Generalitat doti d'un pressupost digne per afrontar totes les despeses; la reoberta s'ha salvat per la bona feina dels equips directius de les escoles, els mestres i el suport dels municipis".

L'alcaldessa va dir que la situació als centres educatius "és un exemple de la solitud i de l'abandonament que hem sofert les Administracions locals" i es va centrar en Badia, dient que "el Departament d'Educació es va comprometre a inversions als centres de Badia, que ja tenen una antiguitat de més de 40 anys i que requerien inversions, no només de manteniment, i aquestes inversions mai han arribat".

Eva Menor va indicar que l'abandonament no l'han patit únicament els municipis, sinó també "els professionals, i vull aprofitar per transmetre el nostre agraïment pels esforços que em consta que s'han fet i que s'estan fent per garantir el dret a l'educació". L'alcaldessa va concloure la seva intervenció afirmant que "els ajuntaments com Badia han fet molts esforços econòmics per contribuir a millorar aquesta situació, però el Departament no només té un problema d'aptitud sinó d'actitud, molt poc empàtica, mancat d'autocrítica i sense reconèixer que les coses no s'estan fent bé" i va insistir que "l'Ajuntament sempre serà al costat de la comunitat educativa per garantir el dret dels nostres fills i de les nostres filles".

El punt es va aprovar per unanimitat

Proposta d'acord contra les ocupacions il·legals

Es va sotmetre a votació la proposta d'acord sobre les ocupacions il·legals, que subsumia una moció del grup municipal Ciutadans, amb la proposta d'acord de l'equip de Govern.

A la proposta s'acordava que el govern de la Generalitat actuï davant l'increment evident de casos d'ocupació a Catalunya i contra els problemes de convivència que genera, fent un pla interdepartamental, social, de seguretat i de justícia i la coordinació de seguretat mitjançant les juntes de seguretat locals. També s'acordava elaborar un estudi d'habitatges ocupats de forma il·legal a Badia del Vallès que indiqui el tipus d'ocupació (amb fins delictius o per necessitat) i portar a terme un seguiment.

La regidora Amalia Frutos va donar les gràcies "per poder treballar plegats; arribar a consensos és el millor per a les persones que representem". Segons va dir, "l'ocupació continua sent un dels temes que més preocupa als nostres veïns i hem de donar-los una solució, al mateix temps que s'ha de poder donar accés a habitatge protegit pels col·lectius més vulnerables; no deixar ningú al carrer".

El regidor Josep Martínez va agrair al grup de Ciutadans el tarannà polític de col·laboració i va coincidir en agrair el pacte i l'acord. Va reflexionar en què, en el fenomen de l'ocupació coincideixen diversos drets: a l'habitatge, a la propietat privada, ii el dret al respecte i la convivència". Josep Martínez va voler remarcar la diferència entre percepció i dades i va explicar que, "la nostra política se centra en l'habitatge i en l'habitatge públic, no solament des de l'Ajuntament, mitjançant Benestar Social, sinó mitjançant la Mesa de l'Habitatge, per la qual es dóna suport a les famílies que s'han quedat sense llar".

La regidora Nerea García va dir que la proposta li semblava un atac a l'ocupació i va denunciar que "no és casualitat que, després de la crisi de la COVID ens trobem amb una campanya mediàtica i política en contra de l'ocupació i no entenem que formacions que diuen ser d'esquerres alimentin i fomentin aquesta campanya".

L'alcaldessa li va donar rèplica indicant que "aquest equip de Govern ha demostrat amb escreix que treballa de manera molt activa davant del problema social de la manca d'habitatge, però no es pot negar que hi ha realitats que conviuen amb nosaltres, ja que l'ocupació delictiva existeix". Eva Menor va voler destacar que "no pot ser que tinguem una Mesa de l'Habitatge amb persones que esperen durant anys perquè no hi ha pisos disponibles. La nostra obligació com a partit d'esquerres és garantir els drets de tota la ciutadania i això comporta exigir a les Administracions que ampliïn el mercat d'habitatge social i que millorin la regulació del lloguer; si no regulem aquesta situació, el missatge que estem donant, i no pot ser, és, si vols una llar, ocupa-la".

Respecte a l'estudi dels habitatges ocupats a Badia, Eva Menor va dir que "és important fer-lo, perquè ens aportarà llum i no parlarem de percepcions sinó de realitats".

El punt va ser aprovat amb el vot favorable de l'equip de Govern i del grup de Ciutadans i el vot en contra de Totes Fem Badia.

Moció per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l'atenció a la gent gran

A la moció, de Totes Fem Badia, s'instava al Govern de la Generalitat a fer una avaluació independent de l'impacte de la pandèmia a les residències, amb l'objectiu de millorar el model i minimitzar futures emergències i de promoure un model orientar a posar fi a la privatització dels recursos residencials i convertir-los en públics.

La regidora per Totes Fem Badia Pilar Paz va indicar que "cal acabar amb un model obsolet i altament privatitzat i incrementar el pressupost de la Generalitat".

El regidor de Ciutadans Juan José Barcala va explicar que "hi ha aspectes als quals podrien donar suport, com les ràtios i l'avaluació de l'impacte al funcionament de les residències, i altres de més conflictius, com la suspensió de la privatització d'aquest servei". Barcala va denunciar que aquesta situació és fruit dels pressupostos del Govern que van rebre suport "per la marca blanca de Podemos, els Comuns, que s'hi van abstenir". "Tot i això –va finalitzar– donarem suport a la moció".

El regidor socialista Antonio García va explicar que l'impacte de la COVID ha estat generalitzat i va indicar que "des del PSC s'ha demanat reformar el model assistencial per millorar la qualitat". També va subratllar la necessitat d'abordar les condicions del personal sociosanitari.

Respecte a Badia, va indicar que la població té una mitjana de gent gran més gran que a la comarca i es va referir a creació, el 2019, del grup Pro Geriàtric a Badia, amb més de 3.000 adhesions. García va explicar que el Govern i representants del PSC han donat suport al moviment i s'han reunit amb el grup promotor en diverses ocasions per arribar a la consecució d'una residència pública a Badia del Vallès. Va finalitzar la seva intervenció indicant que "el compromís d'aquest equip de Govern és treballar transversalment amb els diferents grups polítics i amb el grup Pro Geriàtric en un nou model d'atenció que doni resposta a les necessitats i característiques del nostre municipi" i va anunciar que el seu grup donaria suport a la moció.

A l'hora de la votació, va ser aprovada per unanimitat

Moció en defensa del sistema públic de Salut per a un nou Pacte Nacional de Salut a Catalunya i contra la privatització

Aquesta moció, presentada per Totes Fem Badia, instava al Parlament de Catalunya a elaborar un Pacte Nacional de la Salut a Catalunya, posant el sistema públic al nivell que demana la societat, amb un pressupost necessari i aturar l'externalització pel servei del rastreig dels contactes i assignar com a responsable als equips de salut. Altres demandes eren l'una auditoria pública independent per revisar les aportacions al sistema privat i el retorn dels imports liquidats en escreix, l'apertura immediata de tots els CAPs i CUAPs de Catalunya i augmentar en 5.000 milions d'euros els recursos del servei públic en tres anys.

El regidor de Totes Fem Badia José Manuel Lopez Beirós va argumentar que cal fer una clara aposta pels serveis públics, universals i de màxima qualitat i va denunciar la concessió del Govern de la Generalitat a Ferrosel, del grup Ferrovial, d'un contracte per 18 milions d'euros pels rastrejadors "en un darrer exemple d'aquesta connivència entre grans empreses i ideologia liberal".

L'alcaldessa va reflexionar que aquest ple era "un balanç d'aquesta legislatura a Catalunya que està a punt de finalitzar, amb moltes coses que no funcionen des de fa molt de temps i que s'han intentat amagar amb una gran bandera". Eva Menor va voler valorar el treball de les persones que treballen en Salut i es va referir explícitament a la directora del CAP Badia, Núria Puchol que "a pesar de les dificultats que està patint, per la manca de recursos, està gestionant el millor possible els recursos de què disposa".

La regidora Amalia Frutos va indicar a Totes Fem Badia que on caldria fer aquestes peticions és al Parlament i es va queixar que "el seu grup va ajudar que s'aprovessin aquests pressupostos amb la seva abstenció". Raonant que l'interès de Ciutadans és el bé comú, Frutos va indicar que votarien a favor.

La regidora socialista María José Granados va anunciar que el seu grup donaria suport a aquesta moció.

El punt es va aprovar per unanimitat.

A continuació es va iniciar el torn de precs i preguntes, que es van iniciar amb un prec per escrit de Ciutadans demanant l'ús de mascaretes transparents homologades per a tot el personal que tingui contacte amb el públic.

El regidor Juan José Barcala va explicar que les persones sordes necessiten llegir els llavis i va subratllar que "tots els ciutadans tenen dret a rebre els mateixos serveis, i a l'eliminació de totes les barreres".

La regidora Montse Jiménez va donar resposta, indicant que el tema es va comentar a una Comissió Informativa i que, des de Prevenció de Riscos, s'ha realitzat un estudi de mercat sense trobar cap mascareta que compleixi els requisits, i va anunciar que "seguirem buscant material homologat com a EPI amb aquestes característiques, per poder adquirir-lo".

La regidora Ana Luque va fer un prec per posar pictogrames als passos de vianants per informar a les persones amb TEAH i va preguntar sobre el calendari dels horts i de les obres de la piscina exterior. També es va referir a quan un helicòpter va extreure aigua de la piscina per apagar un incendi i va preguntar si el protocol s'havia complert.

Respecte a les obres de la piscina d'estiu, l'alcaldessa va explicar que el plantejament inicial, prepandèmia, preveia començar enguany les obres en acabar la temporada d'estiu, per enllestir-les el febrer o el març de l'any vinent. Eva Menor va indicar que, amb l'aturada dels terminis administratius per la COVID, el licitador, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, no podia garantir que complien els terminis i això posava en perill el servei de piscina d'estiu. Davant d'aquesta situació, va explicar, "vam estimar que era millor esperar-nos i començar el setembre de l'any vinent perquè tot estigui dins del calendari; vam valorar assegurar que la ciutadania tingués piscina d'estiu, el pressupost i els recursos els tenim i el projecte ja està finalitzat i aprovat".

Respecte a l'episodi d'extracció d'aigua de la piscina per un incendi, el regidor Antonio García va indicar que "tenen la potestat per fer-ho, es van emetre anuncis per megàfon i de viva veu, per part del personal de la instal·lació i allò que va passar és que una persona amb problemes d'audició no es va assabentar fins que li van indicar personalment".

L'alcaldessa va donar resposta als terminis dels horts urbans, explicant que "hem obert un procediment per incompliment d'obligacions contractuals amb el contractista i sancionarem a l'empresa pel retard en la finalització d'aquestes obres".

El regidor Iván Sanz va explicar que l'equip de Govern recull la petició dels pictogrames i que ho parlaran amb l'associació TDA-TEAH per veure la seva execució just abans dels passos de vianants.

Amalia Frutos va preguntar sobre els camions del contracte de recollida de residus que no havien arribat i els problemes d'estanqueitat de l'ascensor del carrer Bètica.

El regidor José Manuel Lopez Beirós va preguntar sobre el carril bici de la carretera del Riu Sec per saber si quedaven actuacions a realitzar o si quedaria en l'estat actual, que va definir com "lamentable". També va preguntar com estava la passarel·la amb Cerdanyola per enllaçar els carris bici dels dos municipis, i sobre si s'aprofitarien les obres del col·lector per fer un carril bici o una via de vianants.

La regidora Encarna Rodrigo va explicar que l'Ajuntament es va posar en contacte amb l'empresa de la recollida de residus per preguntar quina era la situació dels vehicles pendents i que van respondre que ja disposaven d'ells, que s'estaven matriculant i que estaven a punt d'arribar. També va explicar que des de Medi Ambient s'està interposant una reclamació pel retard en el lliurament.

Respecte a l'ascensor de Bètica, va indicar que "l'empresa de manteniment i l'AMB van arribar a un acord i es va fer una reparació insuficient i, des de l'Ajuntament, hem insistit que l'ascensor encara s'inunda quan plou i estem a l'espera de resposta".

Pel que fa al carrer bici de la carretera del Riu Sec, Eva Menor va explicar que sabia que quedava pendent per fer alguna actuació i que no donava el carril bici per finalitzat. Respecte a les obres del col·lector, va anunciar que "parlarem amb Sabadell de la modificació, en aquesta zona, dels termes municipals de les dues poblacions per fer-les coincidir amb les voreres i aprofitarem per posar-nos d'acord per adequar aquesta zona".

Finalment, va indicar que els ajuntaments de Badia i de Cerdanyola es van reunir per analitzar la connexió entre els carrils bici d'ambdós municipis, que no s'han pogut adequar per motius d'orografia del terreny. Va dir que cal trobar un punt de connexió segur i els tècnics estan treballant per identificar el punt de connexió.

Finalitzat el torn de precs i preguntes, va acabar la sessió del ple de setembre.

Publicat el 03.10.2020
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
MÉS ACTUALITAT:
×  
El Mago Pop enregistra un documental a Badia El Mago Pop enregistra un documental a Badia
×  
La nova botiga en línia del Mercat de Badia del Vallès, a partir del 18 de gener La nova botiga en línia del Mercat de Badia del Vallès, a partir del 18 de gener
×  
Vídeo spot Cursa Virtual AECC Vídeo spot Cursa Virtual AECC
×  
Manifest dels drets dels Infants - Badia del Vallès 2020 Manifest dels drets dels Infants - Badia del Vallès 2020
×  
Ple Ordinari (28/10/20) Ple Ordinari (28/10/20)
^