X
Consulta el Pla per a la reordenació de l'extrem Sud-est de l'Eix Comercial de Badia
^