X
SERVEI DE CITA PRÈVIA. Els tràmits amb l'Ajuntament, de manera fàcil, ràpida i sense cues.
Badia del Vallès - transparència
TRANSPARÈNCIA RETIMENT DE COMPTES DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRÒNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Mª del Mar Medina Ponce
 • Càrrec
  Cap de Gabinet de l'Alcaldia
  Dependència
  Alcaldia
  Requisits
  Posseir titulació superior corresponent a l'exigida per a l'accés al grup funcionarial A-1
  Retribucions brutes mensuals
  3537,89 €
  Jornada
  Plena dedicació
  Àmbits de competència
  Tota l'organització
  Atribucions i funcions bàsiques
  • Establir, sota la supervisió de l'equip de govern, la política de personal i econòmica de l'organització administrativa, així com l'organització de les diferents àrees funcionals.
  • Dissenyar les estratègies i procediments en matèria de gestió dels àmbits funcionals de l'organització l'Ajuntament, a partir de les directrius i programes polítics de l'equip de govern.
  • Plantejar, impulsar i supervisar els objectius a curt, mig i llarg termini per als diferents àmbits funcionals de l'organització.
  • Assessorar l'estament polític per a la concreció de les directrius i polítiques a desenvolupar, procurant un sentit global de l'actuació de l'organització amb els seus recursos humans i econòmics.
  • Coordinar l'execució de les directrius i polítiques programades en els diferents àmbits funcionals, determinant prioritats i, amb els corresponents responsables, analitzar els impactes resultants de la consecució dels diferents objectius establerts.
  • Actuar d'interlocutor entre l'organització política i l'organització administrativa per a la direcció, orientació i seguiment de l'execució de les actuacions municipals, rebent i transmetent la informació dels resultats que es van assolint així com les incidències i/o observacions que es produeixin en l'organització administrativa i/o política.

  Currículum

  Nascuda l'any 1972. Està Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i diplomada universitària del postgrau en Gestió gerencial local per la Universitat Rovira i Virgili.

  Quant a l'experiència laboral, a l'àmbit privat, ha treballat de formadora al Centre d'estudis FOREM i d'advocada a la Unió General de Treballadors, entre els anys 1996 i 2009.

  A partir de l'any 2009 va començar a treballar en aquest Ajuntament, primer com a  Directora de l'àrea de governació i serveis centrals RRHH i després com a Directora de recursos humans.

  També ha realitzat diversos cursos i participat en seminaris.

Publicat el 25.07.2019
^