Badia del Vallčs - transparčncia
TRANSPARČNCIA RETIMENT DE COMPTES DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRŇNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament, d'acord amb la normativa de l'ordre HAP/2075/2014

SERVEIS DE PRESTACIÓ OBLIGATÒRIA

Es mostra l'import total del cost efectiu d'aquells serveis que el nostre municipi ha prestat de manera obligatòria durant l'exercici corresponent, de conformitat amb l'establert a l'article 7 de l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre.

SERVEIS DE PRESTACIÓ PRÒPIA O DELEGADA

En aquest apartat trobareu la informació relativa al cost total de l'exercici de les competències que ens son pròpies o delegades. Aquestes  competències estan recollides als articles 7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i que es relacionen a l'annex II de l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre.

^