www.badiadelvalles.cat
El ple ordinari de l'Ajuntament del mes d'abril va tenir lloc el dia 25, amb l'absència del regidor del Partit Popular, Rafael Muñoz, que va excusar-se per motius de salut. Es va aprovar l'acta de la sessió anterior per assentiment. El regidor Josep Martínez va presentar l'ordenança de convivència i civisme de Badia del Vallès, per a aprovació inicial.

Segons va explicar, la intenció és adaptar-la als canvis socials amb un llenguatge comprensible per regular de forma positiva els drets i els deures dels ciutadans. La regidora no adscrita, Elísabeth Ruiz, va agrair a l'equip de Govern com s'ha dut a terme l'ordenança i es va felicitar que s'acceptés la participació del Consell dels Infants. El regidor de Badia en Comú José Pérez va indicar que la intenció del seu grup era votar a favor perquè l'ordenança "s'ha treballat amb temps suficient i, quan es treballa de manera oberta i transparent, podem arribar a consensos". El regidor Quim Duran, d'Alternativa d'Esquerres per a Badia, va destacar que cal realitzar campanyes sostingudes en el temps perquè, si no conscienciem, no hi haurà cap norma que resolgui els problemes. La proposta es va aprovar per unanimitat.

El tercer punt era instar al govern d'Espanya a complir les mesures previstes en el pacte d'Estat contra la violència de gènere. La regidora María José Granados va demanar un compromís econòmic per millorar l'atenció a les dones i als seus fills i filles, que va situar en un increment de 20 milions d'euros anuals en els exercicis vinents perquè els ajuntaments puguin lluitar contra la violència de gènere. A l'hora de les votacions, va aconseguir l'aprovació per unanimitat.

A continuació, es va presentar una moció en suport als drets a morir dignament, que havia proposat el grup Badia en Comú i que va ser acceptada com a moció per acord. La regidora Pilar Paz va destacar que aquest no és un tema de dretes o esquerres, sinó transversal perquè ens afecta a tots. La regidora Elísabeth Ruiz es va mostrar a favor de la despenalització de la mort assistida per un dret a la mort digna. La regidora Elena Malysheva, d'Alternatives d'Esquerres per Badia, va indicar que s'ha d'informar els ciutadans, i el regidor del grup Socialista, Iván Sanz, va dir que el seu grup votaria a favor. La moció va aconseguir la unanimitat del ple.

La següent moció, per acord, demanava la baixada de ràtios de P3 a 20 alumnes per classe. El regidor Quim Duran va explicar que la generalització de les sobreratios comporta una nova retallada encoberta. Tots els regidors es van mostrar d'acord i la proposta va ser acceptada per unanimitat.

Badia en Comú va presentar una moció en commemoració de 87è aniversari de la proclamació de 2a República. El regidor José Pérez va aprofitar l'efemèride per demanar la recuperació del Parc de la 2a República. El regidor Rafael Moya va respondre que és un compromís de Govern i que la intenció és realitzar les millores al parc quan abans sigui possible. La moció va aconseguir 11 vots a favor i 5 abstencions

La condemna als recents atacs a Gaza va protagonitzar la següent moció, també presentada per Badia en Comú i que va aconseguir la unanimitat del ple.

La següent moció, presentada per Alternativa d'Esquerres per Badia, exigia al ministeri d'Hisenda l'IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics. El regidor Rubén Toro va explicar que Hisenda està posant en perill l'existència del sector cultural i els mitjans de comunicació públics. La votació va ser aprovada per 8 vots a favor.

La regidora no adscrita, Elísabeth Ruiz, va presentar una moció per a la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat a les administracions locals, atenent la responsabilitat social.

La va respondre la regidora Montserrat, Jiménez, que va explicar que l'Ajuntament pot materialitzar mesures com, en Recursos Humans, realitzar un projecte de valoració de places vacants de persones amb discapacitat; en ocupació, polítiques per a potenciar-la, i incorporar a les persones amb contractació socialment responsable. Es van aconseguir 14 vots a favor i 2 abstencions.

Pel que fa als precs i preguntes, la regidora Elísabeth Ruiz va demanar l'aturada immediata de les obres als horts al costat de l'autopista per la presència de l'amiant i per la manca d'un pla per al seu tractament. El regidor Rafael Moya va explicar que l'empresa que se n'ocupi ha de redactar un pla específic, que ha de ser validat per les autoritats. Quan es tingui el pla específic, es podrà dur a terme la intervenció.

Publicat el 27.04.2018