www.badiadelvalles.cat
Les eleccions municipals d'avui han aconseguit, a Badia, un increment del 1,70% en la participació a les 14 hores en comparació amb els comicis celebrats fa quatre anys. Avui ha votat el 31,42% del total de persones amb dret a vot, un 1,70% més que a les eleccions anteriors, on la participació a aquesta hora es va situar en el 29,72%.

Pel que fa a la província de Barcelona, la participació ha arribat a les 14 hores fins al 35,13%, molt superior a la que es va registrar fa quatre anys, que va ser del 31,57%.

En quant a la participació en les eleccions europees, a Badia del Vallès s'ha produït un gran increment. A les 14 hores havien votat el 30,96% dels electors, un 8,48% més que fa cinc anys, quan havien participat el 21,98% del total.

A Catalunya la participació s'ha incrementat encara més i ha pujat gairebé 10 punts, un 9,48%. Si a l'any 2014 havien votat a les 14 hores 25,49% dels electors, enguany han participat el 34,93% del total.

Publicat el 26.05.2019