www.badiadelvalles.cat
Ja han començat les obres de remodelació de la zona d'aparcament públic de l'edifici Antonio Machado, que aplicaran solucions constructives que milloraran el drenatge de la zona i que són més adequades per a les condicions climàtiques de Badia.

L'aparcament constarà de 49 places senyalitzades, 38 en format de bateria i 11 en cordó, que resseguiran els límits de la parcel·la. Al terra de totes les places es farà servir un sistema de paviment drenant, que consta de juntes vegetals entre els llambordins que filtren l'aigua de pluja de manera natural. Sota les places hi haurà un sistema de drenatge.

Aquest sistema, a més de ser una solució més econòmica, més efectiva i que evita la instal·lació de reixes, solucionarà els basals d'aigua que es produïen fins ara a la zona, ja que drena de manera més continuada i sense sobrecarregar el sistema de clavegueram. A més, els materials del terra de les places evitaran el sobreescalfament que es produeix a l'estiu quan es fan servir materials de construcció més tradicionals.

El terra que no estigui destinat a places d'aparcament tindrà un paviment amb acabat de formigó que impermeabilitzarà la zona i dirigirà l'aigua a les zones drenants. També se sobreescalfarà menys que l'asfalt.

El projecte ha estat redactat per tècnics municipals, no s'ha subcontractat el disseny a un despatx extern.
Està previst que les obres estiguin enllestides a finals d'agost. S'han programat durant els mesos d'estiu per interferir el menys possible amb les activitats i cursos que es duen a terme a l'edifici El Molí.

Publicat el 03.06.2019