www.badiadelvalles.cat
L'Ajuntament de Badia del Vallès ha obert el termini per presentar sol·licitud d'ajuts contra la pobresa energètica, fins al 14 de desembre de 2020. Es tracta d'una prestació econòmica puntual per garantir els subministraments bàsics de la llar. Aquest ajut s'adreça a persones o unitats familiars que es trobin en risc d'exclusió residencial i pobresa energètica.

Pots consultar la convocatòria i bases particulars reguladores de la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per pobresa energètica 2020, en castellà i català, en els documents adjunts.

Convocatòria i bases particulars reguladores de la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per la pobresa energètica 2020 (català)

Convocatòria i bases particulars reguladores de la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per la pobresa energètica 2020 (català)

Fitxer: CONVOCATO__768_RIA_I_BASES_PARTICULARS_POBRESA_ENERGE__768_TICA_2020.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 13
Mida: 239,9 kB

Convocatòria i bases particulars reguladores de la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per la pobresa energètica 2020 (castellà)

Convocatòria i bases particulars reguladores de la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per la pobresa energètica 2020 (castellà)

Fitxer: 20200918_2070_CONVOCATORIA_Y_BASES_PARTICULARES_AYUDAS_POBREZA_ENERGE__769_TICA_2020.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 14
Mida: 178,15 kB

També s'ha d'incloure la següent sol·licitud, juntament amb la instància, per fer la sol·licitud.

Sol·licitud per adjuntar a la instància per demanar la concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic per la pobresa energètica 2020

Sol·licitud per adjuntar a la instància per demanar la concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic per la pobresa energètica 2020

Fitxer: 20200110_Sol.licitud_de_prestacio__769__social.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 3
Mida: 278,11 kB

Per a aquesta convocatòria, tenint en compte la situació d'excepcionalitat amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19, per la presentació de sol·licituds s'estableixen les modalitats següents:

  1. Telemàtica, amb caràcter preferent, mitjançant la Seu Electrònica disponible al lloc web d'aquest Ajuntament i que es troba a l'enllaç següent: badiadelvalles.sedelectronica.es, mitjançant instància general a la qual s'ha d'adjuntar la sol·licitud.
  2. Presencial, amb caràcter extraordinari, en aquells casos que no sigui possible la presentació telemàtica. En aquest cas, les sol·licituds hauran de presentar-se amb cita prèvia demanada a l'OAC (Oficina d'atenció ciutadana) de l'Ajuntament de Badia del Vallès.
Publicat el 02.10.2020