www.badiadelvalles.cat
 • En què consisteix:

  Inscriure a persones individuals en els diferents cursets que s'ofereixen: natació adults, aeròbic i gimnàstica de manteniment.                   
  Aquest procediment s'aplicarà a tots els sol·licitants que vulguin inscriure's als cursets esportius que s'ofereixen.

 • Procediment a seguir per iniciar el tràmit:
  El tràmit es pot realitzar a les Instal·lacions Esportives Municipals.
 • Canal d'inici:
  Presencial.
 • Termini d'execució i/o periodicitat
  El tràmit es realitza de forma immediata i trimestralment els dies establerts prèviament. El pagament es fa trimestralment
 • Requeriment dels interessats:

  Qualsevol persona que tingui més de 148anys (depèn de l'activitat, caldrà parlar amb el monitor responsable, per si no és recomanable per a persones tan joves).

  • La reserva de plaça es formalitza realitzant el pagament del trimestre avançat.
  • El dia de reserva només es pot reservar la plaça que s'està ocupant. Si es desitja un altre horari o dia, cal venir el dia de noves places i canvis.
  • Tenen reservada la plaça les persones que estan realitzant el curset el trimestre en curs. Les persones que l'han realitzat altres trimestres o que no s'han inscrit mai, han de venir el dia de noves places i canvis.
 • Descripció del procediment:
  1. Lliurament del carnet d'usuari o el DNI.
  2. Després de la inscripció al curset desitjat, s'abonaran les taxes corresponents.
  3. Fora del dia establert per a inscripció, es verificarà si hi ha plaça.
 • On som
  Equipament: Instal·lacions Esportives Municipals
 • Adreça
  Av. De la Plata, s/n
 • Telèfon
  93 718 36 54
 • Horari

  Dilluns/divendres de 8 a 21.30 h
  Dissabtes: de 9 a 18.30 h
  Diumenges de 10 a 13.30 h

 • Documentació a aportar
  • Si és usuari, dur el carnet de les instal·lacions.
  • D.N.I.