www.badiadelvalles.cat
 • En què consisteix:

  Concessió de permís temporal per ocupar una parada al mercat ambulant, mentre l'adjudicatari n'és absent (per malaltia, per excedència voluntària, etc.).
  Aquest procediment és aplicable a totes les persones que sol·liciten una parada.

 • Procediment a seguir per iniciar el tràmit:

  El procés es pot realitzar a l'Oficina d'atenció al ciutadà.

 • Canal d'inici:
  • Correu convencional
  • Presencial.
 • Termini d'execució i/o periodicitat
  • L'execució serà d'uns 15 dies. La periodicitat és anual, i aproximadament són unes 2 ó 3 adjudicacions temporals l'any.
 • Descripció del procediment:
  1. Es lliure a l'OAC la instància de l'adjudicatari que demana l'excedència.
  2. L'administrativa de l'OAC comprova la llista d'espera. Segueix l'ordre de la llista fins que troba l'interessat/da en l'adjudicació temporal.
  3. Sol·licita la documentació (presencial o telefònicament) a la persona que ha demanat la parada.
  4. Uns dies abans que s'acabi l'adjudicació temporal, l'administrativa de l'OAC envia una carta a l'adjudicatari titular que ha demanat l'excedència, per tal que  faci saber si vol continuar amb l'excedència o si vol tornar a ocupar la seva parada.
  5. Tant si vol continuar amb l'excedència, com si vol tornar a ocupar la parada, haurà de presentar una instància a l'OAC comunicant-ho. En ambdós casos, se segueixen els mateixos passos que per a l'adjudicació temporal primera.
 • On som
  OAC- OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
 • Adreça
  Av. Burgos (Edifici de l'ajuntament)
 • Telèfon
  93 693 33 00
 • Fax
  93 693 33 01
 • Correu electrònic
  urbanisme@ajuntament.org
 • Horari

  Dilluns/dijous: de 8,30 a 19 h
  Divendres: de 8.30 h a 15 h
  Setmana Santa: de 8,30 a 15 h
  Estiu: Juliol/Agost de 8,30 a 15 h
  Nadal: de 8,30 a 15 h

 • Documentació a aportar
  • Model d'instància de sol·licitud de l'Ajuntament.
  • Fotocòpia de l'IAE.
  • Fotocòpia dels tres últims rebuts d'autònom de l'interessat/da.
  • Fotocòpia del DNI.
Publicat el 16.03.2009