www.badiadelvalles.cat

Tinent d'alcaldessa primer, Rafael Moya.
Tinent d'alcaldessa segona, Montserrat Jiménez.
Tinent d'alcaldessa tercer, Josep Martínez.
Tinent d'alcaldessa quart, Iván Sanz.
Regidor, Antonio Rodríguez.
Regidora, MªJosé Granados.