www.badiadelvalles.cat
215 pins i cedres de Badia reben, a partir d'avui, un tractament fitosanitari per combatre la processionària del pi. El tractament es fa mitjançant endoteràpia, aplicant el producte fitosanitari directament al sistema vascular dels arbres, com si es tractés d'una injecció. D'aquesta manera, el sistema no genera polvoritzacions o aspersions de productes químics i és totalment innocu per a persones i animals.

Es tractaran les zones municipals on hi ha pins i cedres: principalment, el parc de les Illes Balears, el bosc de la Bètica, els voltants del Mercat Municipal, el Poliesportiu Municipal, el correcan d'Algarve i les escoles.

La processionària del pi és un insecte que ataca totes les espècies de pins i cedres, i que pot provocar urticària i grans afeccions al·lèrgiques a la ciutadania i als animals de companyia

Publicat el 19.09.2022