www.badiadelvalles.cat

Si has sol·licitat el vot per correu, et recordem que a les 14 hores d'avui, divendres 21 de juliol, finalitza el termini perquè lliuris el teu vot a una oficina de Correus, després de l'ampliació de termini fixada per la Junta Electoral Central. Per fer-ho, has d'haver rebut la documentació que ha enviat l'Oficina del Cens Electoral. Pots consultar l'estat de l'enviament de la teva documentació per al vot per correu en aquesta web de l'Institut Nacional d'Estadística: https://sede.ine.gob.es/ce-votoxcorreo/pages/frmPresentacion.xhtml.

Has de tenir en compte que, a la seva instrucció 5/2023, del 8 de juny, la Junta Electoral Central exigeix que el sobre del vot per correu sigui lliurat per la mateixa persona que vol fer la votació. Si no pots acudir personalment, pots autoritzar una altra persona, que haurà de presentar una autorització signada per tu i fotocòpies dels dos documents d'identitat, el teu i el seu. Per aquest cas, Correus ha preparat un model d'autorització, que pots descarregar-te aquí: https://www.correos.es/content/dam/correos/documentos/elecciones/AutorizacionVotoporCorreo--ES.pdf

Tens tota la informació sobre el vot per correu en el web del Govern espanyol: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2023/310523-voto-por-correo-elecciones-generales-2023.aspx

I també trobaràs tota la informació sobre les Eleccions Generals en l'espai habilitat al web municipal de l'Ajuntament: https://www.badiadelvalles.cat/eleccionsgenerals2023

Publicat el 17.07.2023