www.badiadelvalles.cat
El ple municipal celebrat el 29 de novembre va aprovar el pressupost 2024 de l'Ajuntament, que se situa en els 14.203.086,63 euros, i és el més gran de la història de la ciutat, amb un increment del 5,87% respecte de l'any anterior. El pressupost se centra en la prestació de serveis públics, la millora del manteniment de la ciutat, la sostenibilitat i la protecció social.

Més de 600.000 euros per a atenció domiciliària i teleassistència

S'incrementa en més de 110.000 euros (un 27,93%) el Servei d'Atenció Domiciliària fins a arribar, el 2024, a un total de 568.678 euros i la dotació a teleassistència augmenta un 9%, fins a arribar a 65.300 euros.

L'esforç municipal i l'aplicació d'un preu públic per les rendes més altes i que s'aplicarà de manera progressiva, permet poder reduir la llista d'espera en aquests serveis tan necessaris per a la gent gran i persones dependents.  

Aquests serveis continuaran sent totalment gratuïts per a les persones amb rendes que no superin els 1.435 euros/mes, pel que fa al servei d'atenció domiciliària i els 1.076 euros/mes, pel que fa a la teleassistència.

El pressupost també contempla un increment del 9% en beques menjador i s'augmenta uns 10.000 euros els ajuts d'Urgència Social, que arribaran fins als 60.000 euros.

Fomentar l’èxit a l'educació

L'Ajuntament apostarà per l'educació, amb el Pla Educatiu de l'Entorn, per lluitar contra l'abandonament escolar i fomentar l’èxit. També s'aplicarà el programa de millora de les oportunitats educatives de la Generalitat i es promourà el coneixement de l'anglès als instituts mitjançant el programa Let's Talk, portat a terme per la Fundació Autònoma Solidària.

Programa per a persones amb capacitats diverses

El pressupost compta amb un programa específic dedicat a persones amb capacitats diverses. Així, preveu l'impuls per a la realització d'un casal d'estiu per a infants amb capacitats diverses, i la despesa relacionada amb el transport adaptat de persones amb mobilitat reduïda.

També dedicarà una partida per continuar millorant l'accessibilitat a l'espai públic, eliminant barreres físiques i adaptant tots els accessos, així com millorant l'accessibilitat cognitiva.

Millores en l'enllumenat públic

Pel que fa a l'enllumenat públic, està previst dedicar 25.000 euros a l'adjudicació del contracte d'un total de 92 llums viàries, a les zones entorn de Porto 1 i 13, Saragossa 10 i av. de Burgos 2. També es faran actuacions de millora de l'enllumenat per import de 400.000 euros, gràcies a la Diputació de Barcelona, a l'entorn d'av. de la Mediterrània 10 i 24, Santander 6, plaça Major, La Manxa, 17, Eivissa 12 i a l'entrada a Badia des de Sabadell, i es renovaran quadres elèctrics. Es preveu que el 2024 el 36% del total de l'enllumenat públic sigui amb llums LED per arribar, el 2030 a la totalitat de l'enllumenat amb aquesta tecnologia, per reduir costos i ser més sostenibles.

Transició energètica

En col·laboració amb l'AMB es posaran en marxa mesures de transició energètica, amb la instal·lació d'una fotolinera a l'aparcament del mercat, que permetrà la recàrrega de vehicles elèctrics amb la llum del sol; i s'instal·larà una nova electrolinera al Centre d'Atenció Primària. També s'incrementarà el nombre de plaques fotovoltaiques a equipaments públics, com el Complex, el Mercat Municipal, la Biblioteca, locals comercials de la plaça Major i en l'edifici El Molí.

Via ciclista a la carretera del Riu i parc de les Illes Balears

En Ecologia, s'incrementa el pressupost un 26%. Es millorarà la carretera del Riu, amb una via ciclista des de Cerdanyola, i el Parc de les Illes Balears. L'Ajuntament plantarà espècies d'arbres preparades per al clima sec i es continuaran prenent accions per fer front a la situació de sequera.

Millores en els equipaments esportius

Les instal·lacions del Complex Esportiu d'av. Via de la Plata milloraran amb la regulació de la temperatura en les dutxes dels vestuaris. Al Poliesportiu d'av. del Tibidabo, millors accessos a les pistes de pàdel i gespa artificial a les piscines d'estiu, que també comptaran amb 21 para-sols i 10 taules de pícnic més.

Manteniment dels serveis i subministraments

El context d'increment de preus té impacte en el pressupost municipal, fet que fa que es destinin més recursos pel sosteniment dels serveis públics, els manteniments i subministraments. Cal destacar que els preus dels subministraments augmenten un 46%.

Aposta per la seguretat ciutadana i el civisme

L'Ajuntament aposta per la Policia Local, amb la previsió de treure dues places a finals d'any i proposar relleu als agents que es jubilaran i a quins realitzaran la formació obligatòria a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

També contempla despeses per un servei de mediació propi i campanyes de civisme.

El pressupost va ser aprovat amb els vots favorables del grup Socialista, l'abstenció de Totes Fem Badia i Esquerra Republicana, i els vots negatius de Vox i del Partit Popular.

Gràfic amb les principals partides del pressupost 2024

Publicat el 12.12.2023