www.badiadelvalles.cat
Dia Internacional contra la Violència vers les dones

Reflexionarem sobre el concepte de l'amor romàntic i quina relació pot tenir amb la violència masclista. Parlarem sobre
relacions amoroses, respectuoses i lliures de violència i també d'indicadors de violència a la parella. Crearem un espai per
compartir les contradiccions que ens trobem en aquests models, dones i homes. Plantejarem noves maneres d'estimar i
relacionar-se, partint de les experiències del grup.

Informarem sobre els recursos que ofereix el municipi per a dones que pateixen violència masclista. Parlarem sobre els
serveis que ofereix el CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a Dones) i com s'hi pot accedir.

Hora: de 15.00 a 17.00 h
Lloc: Casal dels Infants. C. de La Manxa, s/n. Te. 93 718 77 58
Per a inscripcions, truqueu als telèfons: 93 729 46 51 / 93 718 63 97 o dirigiu-vos al Casal de Joves (C. de Porto, s/n)