www.badiadelvalles.cat
  • En què consisteix:

    Concessió de permís temporal per ocupar una parada al mercat ambulant, mentre l'adjudicatari n'és absent (per malaltia, per excedència voluntària, etc.).
    Aquest procediment és aplicable a totes les persones que sol·liciten una parada.

  • Procediment a seguir per iniciar el tràmit:

    El procés es pot realitzar a l'Oficina d'atenció al ciutadà.

  • Canal d'inici:
    • Correu convencional
    • Presencial.
  • Termini d'execució i/o periodicitat
    • L'execució serà d'uns 15 dies. La periodicitat és anual, i aproximadament són unes 2 ó 3 adjudicacions temporals l'any.
  • Descripció del procediment:
    1. Es lliure a l'OAC la instància de l'adjudicatari que demana l'excedència.
    2. L'administrativa de l'OAC comprova la llista d'espera. Segueix l'ordre de la llista fins que troba l'interessat/da en l'adjudicació temporal.
    3. Sol·licita la documentació (presencial o telefònicament) a la persona que ha demanat la parada.
    4. Uns dies abans que s'acabi l'adjudicació temporal, l'administrativa de l'OAC envia una carta a l'adjudicatari titular que ha demanat l'excedència, per tal que  faci saber si vol continuar amb l'excedència o si vol tornar a ocupar la seva parada.
    5. Tant si vol continuar amb l'excedència, com si vol tornar a ocupar la parada, haurà de presentar una instància a l'OAC comunicant-ho. En ambdós casos, se segueixen els mateixos passos que per a l'adjudicació temporal primera.
  • On som
    OAC- OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
  • Adreça
    Av. Burgos (Edifici de l'ajuntament)
  • Telèfon
    93 693 33 00
  • Fax
    93 693 33 01
  • Correu electrònic
    urbanisme@ajuntament.org
  • Horari

    Dilluns/dijous: de 8,30 a 19 h
    Divendres: de 8.30 h a 15 h
    Setmana Santa: de 8,30 a 15 h
    Estiu: Juliol/Agost de 8,30 a 15 h
    Nadal: de 8,30 a 15 h

  • Documentació a aportar
    • Model d'instància de sol·licitud de l'Ajuntament.
    • Fotocòpia de l'IAE.
    • Fotocòpia dels tres últims rebuts d'autònom de l'interessat/da.
    • Fotocòpia del DNI.
Publicat el 16.03.2009