www.badiadelvalles.cat
 • Documents:
  Plec de prescripcions tècniques dels contractes relatius als serveis de diverses pòlisses d'assegurança de riscos a l'Ajuntament de Badia del Vallès

  Plec de prescripcions tècniques que regiran l'adjudicació dels contractes relatius als serveis de diverses pòlisses d'assegurança de riscos a l'Ajuntament de Badia del Vallès

  CATCert certifica que en data 10-10-2017 09:19:47 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 40
  Mida: 3.17 MB

Publicat el 10.10.2017