www.badiadelvalles.cat
Sra. Encarnacion Rodrígo Morales, 4a tinenta d'alcaldessa