www.badiadelvalles.cat
Sra. Encarna Rodrigo Morales, 4a tinenta d'alcaldessa