www.badiadelvalles.cat
A partir de demà, divendres 1 d'octubre, s'inicien les tasques de neteja d'embornals, reixes i canaletes de la ciutat. Aquestes feines tenen com a objectiu eliminar la brutícia, les fulles i els papers que s'acumulen a l'interior d'aquests espais i que poden dificultar la recollida d'aigua els dies de pluja.

Pel que fa a la conservació del clavegueram de Badia, recordem que les tovalloletes humides d'un sol ús no s'han de llençar al vàter, sinó que han d'anar a la fracció de rebuig de les escombraries. El material de què estan fetes no es degrada en contacte amb l'aigua i provoquen embussaments a la xarxa. Cal tenir en compte que, a banda de les molèsties produïdes, cada actuació del servei de camió cisterna per solucionar aquests embussaments costa entre 300 i 600 euros.

Des de l'Àrea de Dret a la ciutat i Agenda Urbana de l'Ajuntament remarquem la necessitat de participar en la correcta gestió dels residus domèstics. Moltes gràcies per la teva col·laboració.

Publicat el 30.09.2021