www.badiadelvalles.cat
El Casal de Gent Gran de Badia del Vallès tanca per obres de millora de la instal·lació, des de dilluns vinent, 17 de gener, fins al mes de març. Concretament, es farà una actuació integral de millora de la climatització, la il·luminació, la instal·lació elèctrica i els serveis, així com els espais interiors.

Amb la reforma es vol millorar l'eficiència i la capacitat de les instal·lacions, pel que fa a les condicions de benestar i el confort tèrmic de les persones usuàries del servei. L'abast d'aquest projecte contempla la remodelació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, contra incendis, la reforma integral dels banys i serveis, inclosa la lampisteria, i la nova instal·lació de clima i ventilació.

Als espais polivalents de la planta baixa s'instal·larà un sistema centralitzat de climatització amb cabal de refrigerant variable que permetrà triar les condicions de funcionament de cada unitat interior. 

Pel que fa a la instal·lació elèctrica, es canviarà totalment per millorar la seva capacitat i seguretat. Totes les lluminàries seran d'elevada eficiència energètica i estaran equipades principalment amb llums de tipus LED.

Respecte als serveis, s'adequaran el d'homes, el de dones i el de les persones usuàries de la petanca. En tots els casos, s'instal·larà un nou paviment i revestiment de rajoles ceràmiques, noves portes, es canviaran tots els sanitaris i es col·locaran elements d'adaptació per a persones amb diversitat funcional.

També es pintaran i rehabilitaran les sales interiors del Casal i es milloraran els accessos i tancaments dels espais.

El pressupost d'execució per a totes aquestes actuacions de millora previstes al projecte és de 227.607,40 euros.

Publicat el 14.01.2022