www.badiadelvalles.cat
Dilluns, 31 de gener, s'inicien les tasques de poda de l'arbrat al municipi. Es començarà als arbres d'Av. de Via de la Plata i, a continuació, s'anirà treballant a l'arbrat de la resta del municipi per un període d'un mes, aproximadament. Se senyalitzaran els espais on s'actuarà i s'escombraran tots els carrers per netejar-los, un cop finalitzades les tasques.
Les tasques de poda de manteniment tenen com a objectiu minimitzar les molèsties causades per la caiguda dels fruits i reduir tant el risc de trencadissa de branques –que podrien provocar danys a persones o a béns– com l'efecte de plagues i malalties vegetals, a més de conservar una estructura i un desenvolupament de l'arbre adient al seu entorn.
Publicat el 28.01.2022