www.badiadelvalles.cat
 • En què consisteix:
  És objecte d'aquest procediment la subhasta dels locals comercials que té en propietat l'Ajuntament de Badia.
 • Procediment a seguir per iniciar el tràmit:

  L´àmbit del procés es extern, i es pot realitzar per correu o bé dirigint-se a l´OAC

 • Canal d'inici:
  • Presencial
  • Per Correu convencional certificat
  • Missatjeria
 • Termini d'execució i/o periodicitat

  Per tal d'establir un termini d'execució cal tenir en compte les dades de les publicacions i el termini que es fixi en el Plec de Condicions.
  Considerant que en el procés no hi hagi cap incidència, s'establirà un termini de dos mesos des de la publicació en el butlletí oficial del Plec de Condicions.

 • Requeriment dels interessats:
  S'aplica  a totes aquelles persones o entitats que ho sol·liciten.
 • Descripció del procediment:
  1. Informació i lliurament del plec de condicions a les persones interessades que es troben a disposició en l'oficina de l'OAC.
  2. Dipòsit de la fiança provisional de l'interessat.
  3. Registre de les pliques per part de l'OAC en el llibre de pliques.
  4. Constitució de la mesa de contractació
  5. Acta dels resultats de l'obertura de pliques.
  6. Proposta d'adjudicació dels locals per part del departament.
  7. Certificat de l'acord
  8. Ingrés per part del licitador dels rebuts corresponents.
  9. Lliurament de les claus del local amb acusament de rebut.
  10. Confecció del contracte per part del departament.
  11. Lliurament de una copia del contracte al interessat.
 • On som
  OAC- OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
 • Adreça
  Av. Burgos, s/n (Edifici Ajuntament)
 • Telèfon
  93 693 33 00
 • Fax
  93 693 33 01
 • Correu electrònic
  oac@badiadelvalles.net
 • Horari

  Dilluns/dijous: de 8,30 a 19 h
  Divendres: de 8.30 h a 15 h
  Setmana Santa: de 8,30 a 15 h
  Estiu: Juliol/Agost de 8,30 a 15 h
  Nadal: de 8,30 a 15 h

 • Documentació a aportar
  • Certificat accord
  • Notificacions
  • Rebuts
  • Contracte
Publicat el 02.03.2009