www.badiadelvalles.cat
 • El procés participatiu que posem en marxa té com a finalitat que la ciutadania pugui decidir en quines accions de via pública s'inverteix la partida pressupostària municipal de 100.000€. Les propostes que siguin resultat del procés participatiu hauran de ser valorades tècnicament i econòmicament per tal d'establir la seva viabilitat, i decidir si poden ser incorporades a una butlleta de votació que recollirà totes les propostes viables.

  Alguns dels criteris que la ciutadania ha de tenir en compte a l'hora d'elaborar les propostes, i que així mateix, serviran també per valorar les propostes a nivell tècnic i econòmic seran els següents:


  - Limitació econòmica
  - Àmbit de la via pública
  - Tenir visió de ciutat i generar impacte al conjunt del municipi
  - Han de ser competència municipal i respectar el marc jurídic i legal vigent
  - No poden crear dependència ni comprometre futurs pressupostos municipals en quant a despesa.
  - Hauran de ser presentades a través d'un formulari específic, ja sigui a l'OAC de l'Ajuntament, per via telemàtica o en el Taller propositiu que es realitzarà amb aquest objectiu.

  Podeu consultar un llistat de preus orientatius de diferents elements d'obra extrets de la base de dades de l'Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC), clicant aquí.

  Propostes ciutadanes valorades

  Propostes ciutadanes valorades

  Propostes ciutadanes valorades

  Fitxer: Propostes_ciutadanes_valorades.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 14
  Mida: 872.88 kB

Publicat el 06.09.2016