www.badiadelvalles.cat
 • Documents:
  Plec de clàusules administratives particulars relatius als serveis de diverses pòlisses d'assegurança de riscos a l'Ajuntament de Badia del Vallès

  Plec de clàusules administratives particulars que regiran l'adjudicació dels contractes relatius als serveis de diverses pòlisses d'assegurança de riscos a l'Ajuntament de Badia del Vallès

  CATCert certifica que en data 10-10-2017 09:23:00 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 22
  Mida: 960,34 kB

Publicat el 10.10.2017