www.badiadelvalles.cat
Les recents visites a l'Ajuntament dels escolars de les escoles Les Seguidilles i La Jota formen part del projecte Ciutat dels Infants, creat pel Servei d'Infància de l'Ajuntament per impulsar la infància cap a la ciutadania activa conscient dels seus drets. La intenció és la promoció de la cultura democràtica i dels processos participatius per aconseguir que els infants siguin protagonistes en la construcció del model de ciutat.

D'aquesta manera, es vol arribar a crear una ciutat dissenyada per a tothom, que tingui en compte les necessitats reals dels seus ciutadans. Els infants són el baròmetre per mesurar les necessitats i els drets de tothom, ja que una ciutat que respon a les seves necessitats infantils és una ciutat més adaptada a les necessitats de la resta de la població.

El projecte Ciutat dels Infants engloba diferents accions, com ara els tallers de participació a les escoles. Aquests tallers es composen de tres blocs que ocupen els respectius trimestres del curs escolar.

El bloc 1 tracta sobre els drets dels infants. S'expliquen quins són, en què consisteix la participació infantil i com poden participar activament. Coneixen el Consell dels Infants i com poden ser consellers o conselleres. Aquest bloc es va desenvolupar durant el primer trimestre del curs.

El bloc 2 està centrat en la situació i història de Badia del Vallès. Es recull l'opinió dels infants sobre aspectes a millorar i es donen a conèixer els equipaments i les institucions de Badia, entre elles l'Ajuntament. És dins d'aquest bloc que es fa la visita al consistori, amb sessions de treball prèvia i posterior. A la visita, els infants són rebuts per l'alcaldessa, Eva Menor, i el regidor d'Infància, Iván Sanz, que els expliquen com funciona l'Ajuntament i prenen nota de les propostes de millora.

El Bloc 3 és dedica al desenvolupament de les habilitats socials i tindrà lloc el 3r trimestre.

Les escoles que han visitat l'Ajuntament dins del projecte Ciutat dels Infants són Las Seguidillas (els grups de 3r i 4t) i La Jota (els grups de 4t).

Publicat el 13.03.2018