www.badiadelvalles.cat
L'Ajuntament ha iniciat el procés de reclutament per a la contractació laboral temporal per raons d'urgència d'un/a educador/a social en règim laboral temporal per substitució. El termini per a la presentació de candidatures finalitza aquest divendres, 27 de maig.

Entre les funcions del lloc de treball, haurà de detectar, analitzar i prevenir situacions de risc o d'exclusió social en casos individuals, familiars i col·lectius, i diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars. També coordinar actuacions amb diverses entitats i/o òrgans per a realitzar actuacions conjuntes i informar, orientar i assessorar sobre els serveis, recursos i prestacions dels sistemes de protecció de l’àmbit.

Pots consultar l'anunci de l'Ajuntament en l'enllaç adjunt: https://www.badiadelvalles.cat/fitxa.php?id=10081

Inscripció, a Xaloc o a Feina Activa, fins aquest divendres, 27 de maig

La inscripció s'ha de fer mitjançant els portals Xaloc, de la Diputació de Barcelona, o Feina Activa, del Servei d'Ocupació de Catalunya. i S'hi poden inscriure totes les persones que disposin de les condicions i requisits que s'hi exigeixen.

La inscripció és gratuïta i es podran presentar les candidatures fins divendres 27 de
maig de 2022 a les 14 hores.

La data d'incorporació és l'1 de juny de 2022.

Publicat el 25.05.2022