www.badiadelvalles.cat

Ja pots consultar al web municipal informació sobre el Pla Antifrau que l'Ajuntament va aprovar en ple municipal el 29 de març i sobre una de les seves mesures, la Bústia Ètica, a l'enllaç https://www.badiadelvalles.cat/plaantifraubustiaetica.

Mitjançant la creació de la Bústia Ètica, tant la ciutadania com les persones treballadores de l'Ajuntament poden comunicar, de manera confidencial i amb un senzill formulari, les activitats, conductes potencialment irregulars, sospites de frau o l'existència de conflictes d'interès. A la pàgina també trobaràs l'accés directe a la Bústia Ètica de l'Ajuntament.

L'activació del Pla Antifrau i de la Bústia Ètica és possible gràcies a una subvenció atorgada per l'Agència de la Transparència de l´Àrea Metropolitana de Barcelona.

Publicat el 12.05.2023