www.badiadelvalles.cat
L'Ajuntament ha organitzat una sessiˇ informativa sobre els Serveis d'Atenciˇ DomiciliÓria, per dilluns 27 a les 18 hores, al Casal de la Gent Gran. En aquesta sessiˇ, adrešada a les persones beneficiÓries d'aquests serveis i a totes les persones interessades, s'aclariran dubtes i s'informarÓ del procediment de copagament.

Les ordenances fiscals aprovades per a l'exercici 2024 recullen el preu públic número 5 per la prestació dels Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD), que inclouen el Servei d'Ajuda a Domicili i el Servei de Teleassistència.

Aquest nou preu públic no s'aplica a les persones amb les rendes més baixes i s'aplica, de manera progressiva, en funció de la renda, per garantir l'equitat i ampliar el nombre de persones que es poden beneficiar d'aquests serveis.

Concretament, s'aplica quan la persona té una renda individual superior a 1.435 euros mensuals, en el cas del Servei d'Atenció Domiciliària, i una renda individual superior a 1.076 euros mensuals, en el cas del servei de Teleassistència. Els Serveis Socials poden decidir no aplicar aquests preus en casos puntuals en què la persona perceptora tingui despeses addicionals que dificultin assumir el pagament del servei.

Per això, durant el primer trimestre de l'any, els serveis socials han dut a terme l'anàlisi de la situació econòmica de cadascuna de les persones beneficiàries d'aquests serveis per determinar el seu nivell de participació en el pagament del servei, si és que s'ha d'aplicar copagament, i han comunicat l'aportació que correspondrà en cada cas, si s'escau.

Cartell de l'activitat

Publicat el 22.05.2024