www.badiadelvalles.cat
 • EL MERCAT DELS DIJOUS

  Mercat ambulant de Badia del VallŔs

  El mercat de venda ambulant de Badia del VallŔs, amb 82 parades distribu´des en una superfÝcie de 3.689 metres quadrats als carrers de l'entorn del mercat municipal de Badia del VallŔs, Ús un mercat setmanal de referŔncia a la comarca del VallŔs Occidental. Aquest mercat, conegut com el mercat dels dijous, Ús un mercat segur, de qualitat, dinÓmic i de vital importÓncia per a la vida social i econ˛mica del municipi.

  FUNCIONAMENT DEL MERCAT

  Dia de celebraciˇ: tots els dijous de l'any i quan cau en un dia festiu es celebra el dimecres anterior.
  Horari: de 8.30 a 13 hores
  Lloc: a l'entorn del mercat municipal i a l'av. de la Via de la Plata, des de la rotonda de l'av. de Burgos al carrer de la BŔtica.

  Accessos:

  UNITAT DE GESTIË

  Regidoria de Promociˇ Econ˛mica i Comerš

  ASSOCIACIË DE MARXANTS DE BADIA DEL VALL╚S

  L'Associaciˇ de Marxants de Badia del VallŔs es va crear l'any 2014 formalitzant els seus estatuts, amb els objectius principals de donar suport als paradistes del mercat ambulant de Badia del VallŔs i de facilitar un canal de comunicaciˇ amb l'ajuntament. Pendent de complimentar aquest apartat.

  Persones de contacte:

  President: Sr. Roberto Castillo Utrilla - telŔfon 635 050 100
  Secretari: Sr. Carlos Fornieles Dominguez - telŔfon 627 570 686
  Tresorer: Sr. Antonio Quirante Garcia - telŔfon 618 155 151

 • Documentaciˇ annexa

  Reglament Regulador de la Venda No SedentÓria a Badia del VallŔs

  Aquest reglament va ser aprovat pel Ple de la Corporaciˇ en sessiˇ ordinÓria del 26/06/2013.

   

  Campanya: Jo compro al mercat ambulant, compro a Badia!

  Campanya mercat ambulant

  Els mercat de venda ambulant tenen unes caracterÝstiques i hÓbits de compra molt diferents al comerš fixe, per˛ tambÚ Ús un sector que s'estÓ renovant i que necessita adaptar-se als nous consumidors i a les noves tendŔncies. Per aix˛ l'ajuntament de Badia del VallŔs va incorporar aquest mercat dins el projecte “Posar en valor el comerš local” amb l'objectiu de millorar la imatge i el seu funcionament”.

  Amb aquesta campanya i amb la colĚlaboraciˇ de l'associaciˇ de marxants de Badia el mercat de venda ambulant, que l'any 2010 tenia 111 parades ha redu´t el nombre de parades a 82 oferint una nova imatge mÚs ordenada i agradable per passejar i comprar alhora que ha ampliat l'oferta de productes com sˇn les plantes i flors o la bijuteria de qualitat.

 • TrÓmits relacionats

  Renovaciˇ de la parada del mercat

  Els titulars d'una parada al mercat ambulant, en compliment del Reglament Regulador de la venda no sedentÓria a Badia del VallŔs, resten obligats a acreditar anualment el segŘent:

  a) Estar donats d'alta i al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i l'Administraciˇ TributÓria.

  b) Estar al corrent de les taxes amb l'Ajuntament.

  c) Tenir renovada i en vigor la p˛lissa d'asseguranša de responsabilitat civil.

  El fet de no complir amb els requisits necessaris per a la renovaciˇ de la parada es procedirÓ a la revocaciˇ de l'autoritzaciˇ administrativa del titular.

  El termini per presentar la documentaciˇ per a la renovaciˇ de les autoritzacions administratives per a l'any 2019 serÓ, previsiblement, al mes de gener de 2019.

  Per a aquells que vulguin incloure un suplent a la targeta de l'autoritzaciˇ administrativa de la parada han d'aportar la documentaciˇ segŘent:

  • DNI
  • Fotografia
  • Documentaciˇ relativa a l'alta d'aut˛noms
  SolĚlicitud renovaciˇ anual

  SolĚlicitud renovaciˇ anual

  Fitxer: Sollicitud_Renovacio_anual.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  PÓgines: 1
  Mida: 117,31 kB

  Transmissiˇ d'autoritzacions administratives

  Segons el Reglament Regulador de la Venda no SedentÓria de Badia del VallŔs els titulars d'una autoritzaciˇ administrativa per a la venda ambulkant a Badia del VallŔs podran solĚlicitar la transmissiˇ d'aquesta, a altre titular, sempre i quan es compleixin els requisits exigits a l'article 13 de l'esmentat reglament.

  Les autoritzacions nomÚs es poden transmetre en els sup˛sits segŘents:

  a) Per cessament voluntari del titular de l'activitat.
  b) Per situacions sobrevingudes, com en casos d'incapacitat laboral, malaltia, o situacions anÓlogues degudament acreditades.
  c) Per mort del titular. En aquest sup˛sit, l'autoritzaciˇ pot ser tramesa d'acord amb les disposicions testamentÓries i success˛ries.

  RŔgim de transmissions de les autoritzacions

  Les autoritzacions nomÚs sˇn transmissibles si es mantenen les condicions de l'autoritzaciˇ que es transmet, pel termini que resti de l'autoritzaciˇ o la pr˛rroga, en les mateixes condicions autoritzades per l'Ajuntament i amb la comunicaciˇ prŔvia del cedent a l'ajuntament, sempre i quan el cedent i cessionari compleixin les condicions i requisits exigits.

  Documentaciˇ que cal aportar per a l'inici de la transmissiˇ de l'autoritzaciˇ

  Titular actual:

  • SolĚlicitud oficial degudament complimentada.
  • Fotocopia del DNI.
  • Documentaciˇ justificativa de les causes que permeten una transmissiˇ.
  • Per cessament voluntari del titular (baixa de la Seguretat Social i IAE)
  • Per situacions sobrevingudes, per incapacitat laboral, malaltia o anÓlogues, documents acreditatius.
  • Mort del titular, certificat de defunciˇ.

  Cessionari:

  • Declaraciˇ responsable degudament complimentada on declara el compliment dels requisits legals per exercir la venda ambulant i autoritzaciˇ a l'Ajuntament de Badia del VallŔs per consultar les dades del titular a la Tresoreria de la Seguretat Social i a l'AgŔncia TributÓria.
  • Fotoc˛pia del DNI.
  • Alta a la Seguretat Social (aut˛noms) i certificat emŔs per la Tresoreria de la Seguretat Social de trobar-se al corrent de les obligacions tributÓries.
  • Alta a hisenda (IAE) i certificat de l'AgŔncia TributÓria de trobar-se al corrent de les obligacions tributÓries.
  • Rebut de pagament de l'asseguranša de Responsabilitat Civil (>300.000).
  • N˙mero de compte corrent per a la domiciliaciˇ bancÓria del pagament.
  SolĚlicitud transmissiˇ autoritzaciˇ

  SolĚlicitud transmissiˇ autoritzaciˇ

  Fitxer: Sol_licitud_Transmissio_Autoritzacio.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  PÓgines: 1
  Mida: 114,72 kB

  Declaraciˇ responsable cessionari

  Declaraciˇ responsable cessionari

  Fitxer: Declaracio_responsable_cessionari.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  PÓgines: 1
  Mida: 101,57 kB

 • Enllašos per a mÚs informaciˇ

  AgŔncia Catalana de Consum
  consum.gencat.cat

  Full oficial de reclamaciˇ

  Full oficial de reclamaciˇ

  Fitxer: Full_de_reclamacio.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  PÓgines: 4
  Mida: 242,07 kB

  Oficina d'Atenciˇ al CiutadÓ
  Av. de Burgos, s/n
  TelŔfon 93 718 22 16
  Correu electr˛nic badia@badiadelvalles.net

  Oficina Municipal d'Informaciˇ al Consumidor de Badia del VallŔs
  Av. de Burgos, s/n
  TelŔfon 93 718 22 16
  Correu electr˛nic omic@badiadelvalles.net

  Organisme de Gestiˇ TributÓria
  Av. de Burgos, s/n
  TelŔfon 93 472 91 77
  www.orgt.badia.cat
  Correu electr˛nic orgt.badia@diba.cat