www.badiadelvalles.cat
El programa 30 Plus és un programa innovador d'ocupació, gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC), que té com a objectiu afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur de 30 anys i més, preferentment d'entre 30 i 45 anys, mitjançant la contractació laboral i la formació a mida, proporcionant recursos, formació i competències necessàries per ocupar un lloc de treball.

El programa s'adreça, a persones en situació d'atur de 30 anys i més, preferentment d'entre 30 i 45 anys i formació bàsica, i, també a empreses i entitats que contractin persones del col·lectiu esmentat, durant un mínim de 6 mesos i amb una jornada mínima de 20 hores setmanals, i que vulguin beneficiar-se d'un ajut econòmic.

Què ofereix?

  • Les empreses que contractin persones participants del programa rebran una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) pels mesos de la durada del contracte i proporcional a la jornada laboral, fins a un màxim de 9.974,97 euros, en el cas de contracte de 9 mesos a jornada completa.
  • Suport en la definició del perfil professional requerit pel lloc de feina vacant.
  • Gestió del procés de selecció i presentació de candidatures adequades al perfil demandat.
  • Formació subvencionada adaptada a les necessitats del lloc de treball.
  • Assessorament en la preparació i la gestió de la subvenció.

Quins requisits ha de complir l'empresa?

  • No haver acomiadat a persones treballadores del mateix perfil o categoria professional i que els acomiadaments hagin estat qualificats de nuls o improcedents en els darrers 3 mesos.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i legals.
  • Realitzar un contracte de treball amb una durada mínima de 6 mesos una jornada mínima de 20 hores setmanals.
  • Assignar una persona de l'empresa com a tutora per realitzar el seguiment i adaptació de la persona contractada al lloc de treball.
  • Flexibilitzar l'horari laboral de la persona treballadora per tal de compaginar la feina amb la formació a mida.

Què has de fer per participar?

Si tens més de 30 anys i estàs buscant treballar o si ets una empresa que vols contractar, contacta amb:

Nélida Rodríguez: rodriguezrn@ccvoc.cat

Mercè Vergés: vergesjm@ccvoc.cat

La data límit per a la realització de contractacions és el 22 de juliol de 2021.

 

Publicat el 12.11.2020