www.badiadelvalles.cat
L'Ajuntament ha publicat les bases de la convocatòria per cobrir una plaça de tècnic/a d'Administració General d'Economia, com a funcionari/ària de carrera, pel procediment de concurs-oposició, de torn lliure, i la constitució d'una borsa de treball.

El termini de presentació de sol·licituds és des d'avui 21 d'abril al 10 de maig (inclòs). Tens tota la informació sobre les bases i requisits de participació en l'enllaç https://www.badiadelvalles.cat/fitxes.php?categoria=643.

Si vols participar-hi, has de presentar la instància normalitzada segons el model que trobaràs a la seu electrònica de la web com a tràmit destacat (https://seuelectronica.badiadelvalles.cat).

Publicat el 21.04.2021