www.badiadelvalles.cat
L'Ajuntament ha publicat les bases de la convocatòria per cobrir una plaça de jutge/essa de pau titular de Badia del Vallès.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el divendres, 7 de maig (inclòs). Tens tota la informació sobre les bases i requisits de participació en l'enllaç https://www.badiadelvalles.cat/fitxes.php?categoria=645.

Si vols participar-hi, has de presentar la instància normalitzada segons el model que trobaràs a la seu electrònica de la web  (https://seuelectronica.badiadelvalles.cat).

Publicat el 26.04.2021