Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
El ple municipal aprova un pressupost 2020 “social, verd i feminista”
Ple extraordinari del 3 de desembre de 2019
El ple extraordinari celebrat el 3 de desembre va tenir com a punt destacat la presentació a votació del pressupost municipal per a l'any 2020, amb ingressos i despeses 12.434.613,14 euros, un import un 1,22% inferior al de l'any 2019.

Al ple no va poder participar la regidora María José Granados, que va excusar la seva assistència.

El primer punt del dia va ser sotmetre a aprovació el pressupost municipal per a l'exercici 2020. Per explicar-lo, va prendre la paraula la regidora Montserrat Jiménez, que va dir que el projecte de pressupost, de 12.434.613,14 euros en ingressos i despeses, concorda amb el pla de mandat i el programa electoral del PSC.

Respecte al capítol de personal, va explicar que l'Ajuntament compta amb professionals amb experiència, coneixements i iniciativa, enfocats al servei públic. Les accions en aquest capítol busquen l'eficàcia en la prestació de serveis i l'eficiència en l'ús dels recursos econòmics disponibles. La regidora va indicar que s'ha informat als responsables de les seccions sindicals. El pressupost contempla un increment del 2,82% per a l'adequació de les retribucions per l'increment salarial i pels triennis de personal en el 2020. Jiménez va explicar que s'està a l'espera de la resolució del procés de selecció de secretari/a per a aquest mateix mes de desembre i va anunciar la incorporació d'un tècnic superior de redacció per gestionar els canals bidireccionals de comunicació i estar en constant contacte amb la ciutadania.

Pel que fa al personal de seguretat, hi ha tres llocs que són baixa per jubilació i s'obrirà una oferta pública per cobrir-los l'any 2020. En Entorn Urbà, hi havia dos delineants i, donades les noves necessitats, s'amortitza un lloc i es crea un nou lloc a Habitatge. En Serveis Centrals, es proposa un nou lloc d'administratiu. També hi ha la previsió d'un interventor accidental i tècnic d'Administració General per modernitzar la gestió comptable. A Informàtica, s'ha amortitzat un dels dos llocs de tècnic que no estava cobert. A Urbanisme, un arquitecte per reincorporació al lloc de treball, i a Medi Ambient, un nou lloc de tècnic, per mantenir i recuperar espais verds de la ciutat.

En Atenció Primària s'ha prorrogat el contracte programa i cal prescindir d'un treballador i educador social que no estan ocupats.

La regidora va tancar la intervenció agraint l'esforç de tots els treballadors i treballadores i destacant que l'estructura no supera els límits marcats per l'Estat.

Seguretat, Comunicació, Transparència i Planificació urbanística
A continuació va intervenir el regidor Rafael Moya, que va desgranar les línies mestres en l'àrea de Presidència, que s'agrupen en quatre eixos: Seguretat, Comunicació, Transpàrència i Planificació urbanística.

En Seguretat ciutadana va explicar la incorporació de sis places per cobrir jubilacions i contractes d'interinitat i l'augment de la partida destinada a vehicles.

En Comunicació, va destacar l'aposta per les relacions amb la premsa i el reforçament de la marca ciutat, amb la presència activa en xarxes socials i mitjans de comunicació i la consolidació de la marca Badia en positiu. El regidor Moya va concloure que “hem fet un salt qualitatiu en aquest apartat”.

Pel que fa a Transparència, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i consum, va dir que “continuarem desenvolupant les cartes de serveis i la modernització en el servei d'atenció ciutadana, per implementar l'Administració 4.0.

En planificació urbanística, va explicar que s'està en ple procés de transformació en el front de Sant Pau de Riusec, que generarà un impacte en el cantó Nord-oest de la ciutat. També va explicar el projecte per construir al carrer Saragossa un edifici amb pisos de lloguer per a la ciutat. Un altre punt destacat és la posada en marxa de l'Oficina Local d'Habitatge per oferir a la ciutadania una atenció integral i el desenvolupament del PDOR per a la retirada de l'amiant i pel compliment de les ITEs.

Ampliant la informació sobre l'oficina d'habitatge, va dir que la seva creació obeeix a la necessitat d'oferir una atenció integral que oferirà no sols assessorament tècnic, sinó acompanyament en el procés per demanar subvencions i el seu seguiment. En aquest sentit, el servei comptarà amb un arquitecte tècnic més. Rafael Moya va explicar que ja es disposa de la proposta de conveni i que “l'oficina veurà la llum en les setmanes vinents”.

Via pública, medi ambient i comerç
A continuació va prendre la paraula la regidora Encarna Rodrigo, que va explicar la intenció de millorar el manteniment de la via pública, el servei de Medi Ambient i el Comerç, que va definir com prioritaris. En aquest sentit, va explicar que han augmentat les partides un 10%.

Pel que fa a la via pública, Encarna Rodrigo va dir que cal garantir el dret a la ciutat i lluitar contra el canvi climàtic. Badia compta amb molts parcs i un gran percentatge d'espai públic, un 67%, que és un 32% més que la mitjana metropolitana. Per això, va dir, és prioritari redefinir els espais públics i va anunciar que està contemplat amb l'increment en el pressupost. La regidora va anunciar un estudi del clavegueram i la supressió de trams morts per evitar la proliferació de rosegadors.

En residus, l'augment és del 5%, per millorar el servei. La regidora va explicar que es necessitaran uns mesos per a la incorporació progressiva dels nous vehicles de neteja i que, els primers mesos del 2020 es podrà percebre una significativa millora del servei.

Pel que fa al Medi Ambient, Encarna Rodrigo va dir que “volem centrar el nostre mandat en la recuperació d'espais degradats i la plantació de nous arbres”. Així mateix, va anunciar campanyes de sensibilització a la ciutadania per a la reducció del plàstic, el respecte dels drets dels animals i la incorporació d'un tècnic de Medi Ambient.

En Comerç, la regidora va reconèixer la singularitat de Badia i va incidir en què, juntament amb el treball de l'alcaldessa, Eva Menor, com a diputada d'aquest àmbit en la Diputació de Barcelona, s'està treballant per millorar aquest eix. Rodrigo va comentar que cal aprofitar tots els recursos, incrementar la dinamització comercial i va anunciar l'augment de les partides en el Mercat Municipal.

Eficiència en enllumenat públic
El regidor Antonio Rodríguez va centrar la seva intervenció en eficiència energètica en l'enllumenat públic. Va explicar la necessitat de mesures energètiques per fer Badia una ciutat eficient, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. En aquest sentit, va anunciar increment de les partides en un 18% per actuacions per millorar l'eficiència, com la il·luminació amb tecnologia led de l'entorn de l'edifici El Molí, Antonio Machado, Ajuntament i Poliesportiu i altres dependències municipals. Així mateix, va explicar que s'està treballant per la posada en marxa d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics i per a la instal·lació de plaques solars en equipaments.

Pel que fa a la via pública, va anunciar la posada en marxa de sistemes de videovigilància per evitar l'incivisme i l'augment del 6% en la partida per a fanals afectats.

Ciutadania i drets civils
El regidor Jesús Martínez va explicar la creació de la nova àrea per al reconeixement dels drets civils de les persones de Badia, per la ciutadania i la convivència i va fixar tres grans línies de treball: Igualtat entre homes i dones, el respecte i igualtat per a les persones LGTBIQ+ i la millora de la inclusió comunitària.

El regidor va destacar que la partida d'igualtat s'amplia un 12,89% en accions feministes perquè Badia es declara obertament feminista i contra la discriminació i violència. Per aconseguir-ho, es potenciarà el treball educatiu i el suport a les entitats feministes.

Martínez va explicar que s'amplien les partides en els actes commemoratius i per a l'atenció integral i per afavorir la inclusió de les persones. En aquest sentit, va anunciar que l'equip de Govern ha augmentat un 106% la partida per a L'Olivera i pel projecte de roba solidària.

En convivència, civisme i participació s'hi destinaran les mateixes quantitats per resoldre conflictes veïnals amb un servei de mediació cofinançat amb la Diputació de Barcelona, que intervindrà no només en conflictes dins de les llars sinó en els carrers i places de Badia.

Pel que fa al benestar animal, hi haurà una nova tècnica de Medi Ambient per generar nous projectes en tot el mandat.

El regidor Antonio García es va dedicar a informar sobre les actuacions per a l'esport de Badia, que va qualificar de primordial pels seus aspectes de potenciació del teixit associatiu i pel foment de la salut. García va destacar que Badia és referent en esport base, que té lloc dins i fora dels equipaments esportius i va indicar que l'equip de Govern és conscient de les necessitats d'inversió per reparar deficiències als equipaments.  

Pel que fa a les accions en l'àmbit cultural, la regidora María José Infante va explicar que és un mecanisme per a la generació d'inclusió i riquesa. Va anunciar l'augment del 30% en festes locals, com la Festa Major, que és un referent a la comarca. També va explicar que hi haurà sessions de teatre infantil en l'Auditori i que s'incrementarà en un 3,9% el pressupost de la Biblioteca i s'augmentarà la col·laboració amb col·legis i instituts.

Promoció Social i Acompanyament Educatiu
A continuació, el regidor Iván Sanz, va dedicar la seva intervenció als temes d'acompanyament, solidaritat, justícia i igualtat d'oportunitats. El regidor va subratllar que Badia està compromesa amb el benestar i per l'atenció domiciliària i persones en situació de risc. Pel que fa a habitatge, va destacar l'ajuda a les famílies en situació de precarietat i la potenciació de relacions amb entitats del tercer sector. En aquest sentit, va anunciar que s'incrementarà, de 60 a 90, el nombre d'infants que tindran plaça al Casal d'Estiu.

Sanz va destacar un increment del 135% en les partides dedicades al suport a la primera infància i va anunciar un projecte de psicomotricitat en menjadors escolars.

El regidor va explicar que s'ha canviat el model d'infància, aconseguint una reducció de 100.000 euros. Se n'ocuparà Aldeas Infantiles, subvencionada per la Generalitat. D'aquesta manera, es podrà contractar un tècnic que s'encarregarà del servei d'atenció educativa.

Respecte a les persones adolescents, Iván Sanz va informar que es mantenen les partides amb la intenció de dur a terme processos participatius per a aquest col·lectiu. També va anunciar que continuaran accions com el Dance Expression Day i la Despistakana de la Festa Major. Com a nova iniciativa, va anunciar el projecte Bibliolabs.

Finalment, pel que fa a les accions d'inserció laboral, va explicar que “la nostra aposta és ferma per a potenciar l'ocupabilitat i l'experiència laboral i incrementar el nivell formatiu de les persones i per millorar els espais de formació.

En Educació, la regidora María José Infante va destacar l'aposta per una educació pública de qualitat i va incidir en què cal actualitzar el model educatiu de Badia. En aquest sentit, va dir que “defensarem la igualtat d'oportunitats i els programes de suport en convivència i civisme”.  

En polítiques per a la tercera edat, el regidor Antonio García va explicar que implementaran mesures necessàries com impulsar la construcció de la residència. Un altre dels punts que va destacar és la conversió de locals comercials a pisos adaptats i va explicar que ja es troba en fase de rehabilitació el primer d'ells.

El regidor d'Esquerra Republicana, Roberto Castillo, va respondre que, tot i no considerar els pressupostos com a dolents del tot, no defineixen grans objectius. També va destacar allò que considera una despesa excessiva en el capítol 1 i que no hi ha el capítol 6, on s'expliciten les inversions. Com va argumentar que no eren dolents, va anunciar que donaria el beneplàcit del dubte votant una abstenció.

La regidora de Ciutadans, Amalia Frutos va mostrar la seva sorpresa per la despesa en el capítol 1 i va indicar que “tenim molts treballadors i això no sempre vol dir oferir un bon servei”. De cara als anys vinents, va expressar la seva intenció de “poder treballar els pressupostos futurs entre tots”.

Per Totes Fem Badia va intervenir la regidora Ana Maria Luque que va anunciar que el seu grup no donaria suport perquè la proposta de pressupost és continuista i manquen inversions en cultura, joventut i cooperació, entre altres àmbits. Per tancar la seva intervenció, va dir que “Badia necessita més i nosaltres estarem al seu costat, però s'ha d'escoltar i consensuar més”.

L'alcaldessa, Eva Menor, va iniciar la seva intervenció destacant l'esforç realitzat pels serveis econòmics i agraint l’”abstenció generosa” d'ERC. Va reconèixer que no van disposar de molt temps per preparar els pressupostos i que van haver de “prioritzar els interessos de la corporació abans que la negociació política”. Va destacar que “no volem que aquesta sigui la forma de governar, per això, ens posem a la vostra disposició ja que el pressupost és un instrument viu i estarem encantats d'analitzar les propostes que ens feu arribar”.

L'alcaldessa va definir el pressupost com “social, verd i feminista” i que permetrà tenir centres de qualitat, que Badia sigui inclusiva i que ofereixi oportunitats per a totes les persones.

Eva Menor va reconèixer el dèficit de finançament de la ciutat i va indicar que si la Generalitat oferís un millor finançament, la ciutat disposaria d'un milió d'euros més que es podrien dedicar a inversions.

Respecte a les partides de Personal, va dir: “hi ha gent que pensa que gastem molt, altres que hauríem d'internalitzar més serveis, és el moment adequat per analitzar-ho”.

També es va voler referir a l'estat de les infraestructures i va citar el projecte europeu Imagina Badia. Menor va destacar que és molt probable que el premiïn i que recull totes les millores en infraestructures que s'estaven tractant. Per concloure, va dir: “tenim somnis, però ens manquen els recursos; no ens cansarem d'anar a presentar aquests projectes a les administracions per aconseguir el finançament”.

A l'hora de la votació, El pressupost 2020 es va aprovar amb el vot a favor del grup socialista, l'abstenció d'ERC i el vot negatiu dels grups Totes Fem Badia i Ciutadans.

El segon punt era la baixa de drets reconeguts de naturalesa pública per prescripció. El va explicar la regidora Montserrat Jiménez, que va dir que no afecten ni al pressupost ni a tresoreria. Es tracta de drets de fa anys per subvencions en què s'ha hagut de pagar menys, perquè s'han adjudicat a un preu inferior, per errades de comptabilització, o per deutes de llogaters de locals que s'han declarat insolvents.

La regidora Ana Luque va demanar una reunió per tractar aquests deutes de manera consensuada i va anunciar que votarien en contra.

La regidora Jiménez va voler puntualitzar que el 70% d'aquest informe correspon a subvencions, que no són deutes.

L'alcaldessa va explicar que fa molt de temps que s'hi dediquen molts esforços per controlar el cobrament. Menor va dir que és necessari que l'oposició disposi de més informació i va convidar-los a analitzar aquestes casuístiques i fer després un nou debat.

Aquest punt es va aprovar amb el vot a favor del grup socialista, l'abstenció d'ERC i Ciutadans i el vot en contra de Totes Fem Badia.

A continuació es va sotmetre a votació l'aprovació del document comptable negatiu de Tempo Facility Services, S.L.U. La regidora Jiménez va explicar que aquesta empresa havia de començar a donar el servei de neteja de dependències municipals l'1 de desembre però, a causa de les necessitats de temps per fer efectiu el traspàs amb l'anterior empresa, ambdues van decidir que Tempo començaria el mes de gener.

El punt es va aprovar amb l'abstenció de Totes Fem Badia. La resta de grups va votar a favor.

El darrer punt era la resolució de discrepàncies i justificació de les factures del mes d'octubre pel servei de neteja d'edificis. Va ser aprovat per unanimitat.

Publicat el 13.12.2019
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
MÉS ACTUALITAT:
×  
Manifest dels drets dels Infants - Badia del Vallès 2020 Manifest dels drets dels Infants - Badia del Vallès 2020
×  
Ple Ordinari (28/10/20) Ple Ordinari (28/10/20)
×  
Ple Ordinari del 30 de setembre de 2020 Ple Ordinari del 30 de setembre de 2020
^