Ajuntament de Badia del Vallčs

PortadaPortada - EsportsEsports
Ārees ciutadanes
Esports

 

TAXES I HORARIS SERVEI D'ESPORTS 2015

Preus i Tipus d'abonaments 

Horaris Activitats

Calendari

Principals Novetats

  • Bonificacions  per a residents del municipi i/o treballadors del municipi, discapacitats en un 65%, aturats, famílies monoparentals, pensionistes o jubilats.
  • El preu de l'abonament mensual d'activitats dirigides inclou l'activitat d'acquagym

Consells de Seguretat en centres esportius

AJUNTAMENT  - NIF P0831200A
Av. de Burgos s/n - 08214 Badia del Vallčs - T. 93 718 22 16 - F. 93 718 20 42