Organització municipal
Àrea de Presidència

Tinent d'alcaldessa tercer: Josep Martínez Valencia


Direcció, inspecció i impuls de l'àrea de Presidència integrada pels següents serveis:

  • Participació ciutadana
  • Oficina del presssupost participatiu
  • Comunicació
  • Transparència i bon govern
  • Avaluació de polítiques públiques
  • Seguretat ciutadana
  • Ciutadania, convivència i civisme
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
NIF P0831200A
Av. de Burgos s/n - 08214 Badia del Vallès
Telèfon: 93 718 22 16
Fax: 93 718 20 42
Correu-e: badia@badiadelvalles.net