PortadaPortada - ConsumConsumPortada - Consum - Informaciķ sobre clāusules terraInformaciķ sobre clāusules terra
Informaciķ sobre clāusules terra
Informaciķ sobre clāusules terra


Reial Decret-llei 1/2017, de mesures urgents de protecciķ de consumidors en matčria de clāusules terra

Al mes de gener, el govern espanyol va aprovar el Reial Decret llei 1/2017, de mesures urgents de protecciķ de consumidors en matčria de clāusules terra. El text recull el procediment extrajudicial pel qual els bancs han de negociar amb els clients el reintegrament dels diners cobrats de manera indeguda, amb retroactivitat total, dacord amb una sentčncia del Tribunal de Justícia de la Uniķ Europea. Les entitats bancāries van tenir un mes per establir aquest mecanisme i un cop transcorregut, nhan dinformar els clients, no necessāriament de manera individualitzada, ja que ho poden fer a través de la seva pāgina web o del tauler danuncis de les seves oficines. 

Perquč siniciī el procés extrajudicial, que serā gratuīt, ha de ser el consumidor qui presenti una reclamaciķ. Tot i que no és obligatori, és recomanable demanar assistčncia legal. La persona que reclama ha de preparar lescriptura de la hipoteca que contingui la clāusula terra, i el cālcul dels diners que shan pagat de més i que, per tant, el banc hauria de tornar, amb els interessos inclosos.

Quč sķn les clāusules terra?

Sķn unes clāusules establertes en els contractes de préstec hipotecari a interčs variable que preveuen que, encara que el tipus d'interčs baixi per sota d'un determinat llindar establert per lentitat bancāria, la persona consumidora seguirā abonant el corresponent a aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus dinterčs de referčncia, habitualment l'euríbor.

Com saber si la hipoteca té clāusula terra?

S'ha de buscar si el text inclou alguna referčncia a un tipus d'interčs mínim.

Exemple: Exemple d'hipoteca amb clāusula terra

Podeu demanar assessorament si teniu dificultats per identificar si la vostra hipoteca conté una clāusula daquest tipus.

Quč cal fer si la hipoteca té clāusula terra?

Esquema dels passos que cal seguir si detectem que la nostra hipoteca conté una clāusula terra i volem reclamarPerquč siniciī el procés extrajudicial, que serā gratuīt, ha de ser el consumidor qui presenti una reclamaciķ. Tot i que no és obligatori, és recomanable demanar assistčncia legal. La persona que reclama ha de preparar lescriptura de la hipoteca que contingui la clāusula terra, i el cālcul dels diners que shan pagat de més i que, per tant, el banc hauria de tornar, amb els interessos inclosos.

Un cop té la reclamaciķ, el banc té dues opcions:

-         - Considerar que la reclamaciķ és procedent, amb la qual cosa ha de remetre un cālcul amb la quantitat que estima que ha de tornar (si no els inclou, shi haurien dafegir els interessos legals sobre les quantitats pagades de més). Cal evitar signar res que no shagi llegit abans una persona experta.

-         - Considerar que la reclamaciķ no és procedent. El banc només enviarā una comunicaciķ explicant els motius pels quals entén que la clāusula no és abusiva. En aquest cas, el procediment extrajudicial acaba aquí i shauria dacudir als tribunals si es volen recuperar els diners.

El text no estableix un termini māxim per presentar les reclamacions per aquesta via, tot i que es recomana fer-ho al més aviat possible. Un cop presentada la reclamaciķ, perō, shaurā darribar a un acord en un termini māxim de tres mesos.

Finalitzaciķ del procediment extrajudicial

Si en tres mesos no sha rebut resposta o si lentitat comunica expressament que considera que la reclamaciķ no és procedent; si linteressat comunica al banc el seu desacord amb el cālcul de la quantitat a retornar o rebutja la quantitat oferta o si saccepta loferta perō el banc no paga després de tres mesos des de la presentaciķ de la reclamaciķ, sentén que el procediment extrajudicial ha conclōs sense acord. En aquest cas, també sha dacudir a la justícia si es volen recuperar els diners.

On em puc adreįar?

Les persones amb consultes sobre clāusules terra es poden dirigir a l'Oficina Municipal d'Informaciķ al Consumidor (OMIC). El Servei de Consum de l'Ajuntament ha habilitat els dijous al matí (de 10 h a 13.30 h) per atendre, de manera específica, les consultes relacionades amb les clāusules terra. A més, l'OMIC atčn tot tipus de consultes relacionades amb consum (també les que tenen a veure amb clāusules terra), els dimarts de 10 h a 13.30 h.

Més informaciķ

- Preguntes i respostes sobre clāusules terra (Diputaciķ de Barcelona)

- Preguntas y respuestas sobre cláusulas suelo (Diputaciķ de Barcelona)

- Vídeo: Com reclamar la teva clāusula al banc (Diputaciķ de Barcelona)

- Vídeo: Com reclamar la clāusula terra (Diputaciķ de Barcelona)

- Informaciķ sobre clāusula terra (Agčncia Catalana de Consum)

- Informaciķ sobre clāusules terra (BBVA)

- Informaciķ sobre devoluciķ de clāusules terra (Bankia)

- Informaciķ sobre devoluciķ de clāusules terra (CaixaBank)

- Informaciķ bāsica sobre clāusules terra (Banco Popular)

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLČS
NIF P0831200A
Av. de Burgos s/n - 08214 Badia del Vallčs
Telčfon: 93 718 22 16
Fax: 93 718 20 42
Correu-e: badia@badiadelvalles.net