Botó que mostra/amaga menú lateral
Tràmits
Llicències Ambientals (annex III)
 • En què consisteix:
  L'objecte d'aquest procediment és l'anàlisi de les peticions de Llicències Ambientals pel seu atorgament a l'Ajuntament de Badia del Vallès.
  Poden iniciar aquest procediment tots els interessats en obrir una activitat comercial i que aquesta estigui inclosa en l'annex III del Decret 136/99, de 18 de maig pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.
 • Procediment a seguir per iniciar el tràmit:

  El procediment s'inicia a l´OAC

 • Canal d'inici:
  • Correu convencional.
  • Presencialment.
 • Termini d'execució i/o periodicitat
  Indicar el termini d'execució i la periodicitat, si s'escau
 • Requeriment dels interessats:
  Ésser el titular de la activitat comercial que es vol iniciar
 • Descripció del procediment:
  1. Lliurament a l'OAC de la instància i la resta de documentació pertinent.
  2. L'interessat paga la taxa de la llicència a Entitat Bancària o a l'Ajuntament.
 • On som
  OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
 • Adreça
  Av. Burgos, s/n (Edifici Ajuntament)
 • Telèfon
  93 693 33 00
 • Fax
  93 693 33 01
 • Correu electrònic
  oac@badiadelvalles.net
 • Horari

  Dilluns/dijous: de 8,30 a 19 h
  Divendres: de 8.30 h a 15 h
  Setmana Santa: de 8,30 a 15 h
  Estiu: Juliol/Agost de 8,30 a 15 h
  Nadal: de 8,30 a 15 h

 • Documentació a aportar
  • Instància de sol·licitud de Llicència
  • Escriptura de constitució de la societat, inscrita al Registre Mercantil (en cas d´ésser societat)
  • Fotocòpia de l'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i DNI del titular o representant
  • Fotocòpia del contracte d'arrendament, escriptura o contracte de compra-venda
  • Autoliquidació de taxes
  • Altre documentació pertinent segons els casos
Publicat el 19.03.2009
^