Portada > Avís legal
Botó que mostra/amaga menú lateral
Avís legal

Protecció de dades de caràcter personal

Alguns formularis del web de l'Ajuntament de Badia del Vallès, en seccions com Tràmits i serveis, sol·liciten als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Badia del Vallès, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen a través del web, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per l'exercici d'aquest drets, l'interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament i indicar l'assumpte Tutela de Drets Dades Personals:

Ajuntament de Badia del Vallès
Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès

badia.rgpd@badiadelvalles.net

^