Portada > Política de privacitat
Botó que mostra/amaga menú lateral
Política de privacitat

L'Ajuntament de Badia del Vallès, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per l'Ajuntament, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L'Ajuntament de Badia del Vallès només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d'acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.  

Amb l'objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l'Ajuntament de Badia del Vallès ha elaborat un Registre d'Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Badia del Vallès aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb el llenguatge fàcil d'entendre.

A continuació, s'ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l'Ajuntament de Badia del Vallès:

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament
Identitat: Ajuntament de Badia del Vallès
Delegat de Protecció de Dades: badia.rgpd@badiadelvalles.net
CIF: P-0831200-A
Direcció postal: Av. Burgos s/n
Telèfon: 937 182 216

Finalitats del tractament de dades
A L'Ajuntament de Badia del Vallès tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per les següents finalitats:

Sol·licituds generals:

 • Finalitat: Atendre i gestionar el dret  de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria. Persones accedeixen a dades per aplicació principi publicitat activa.

Incidències, queixes, suggeriments i peticions:

 • Finalitat: Atendre i gestionar el dret  de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: No hi ha cessions.

Transparència

 • Finalitat: Atendre i gestionar el dret  de les persones a accedir a la informació pública.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria. Persones accedeixen a dades per aplicació principi publicitat activa.

Llicències

 • Finalitat: Tramitar la llicència sol·licitada.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Comunicacions

 • Finalitat: Gestionar i tramitar comunicacions dels ciutadans amb l'Ajuntament. Contactar amb l'Ajuntament.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: No hi ha cessions.

Certificats

 • Finalitat: Tramitar el certificat sol·licitat.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Padró

 • Finalitat: Gestionar el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Acreditació i determinació del domicili i residència habitual dels veïns del municipi. Vinculació d'una persona al municipi com a part integrant de la seva població.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Subvencions

 • Finalitat: Gestionar i tramitar les subvencions.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Denúncies

 • Finalitat: Gestionar i tramitar denúncies.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Tributs

 • Finalitat: Gestionar la seva relació amb l'Ajuntament com a obligat tributari.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Benestar social

 • Finalitat: Gestionar i tramitar la prestació d'assistència o tractament de tipus social.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Educació

 • Finalitat: Gestionar els equipaments i activitats esportives municipals adreçades a la ciutadania.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Cultura

 • Finalitat: Organitzar i gestionar activitats culturals i d'oci  del municipi.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: No hi ha cessions.

Joventut

 • Finalitat: Atendre i donar cobertura a les necessitats dels joves del municipi.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Registre d'entrada i sortida de documents (registres)

 • Finalitat: Donar constància als ciutadans de les seves relacions documentals amb l'Ajuntament.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: No hi ha cessions.

Registre d'unions estables de parelles (registres)

 • Finalitat: Gestionar el registre de les unions estables de parella.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Registre d'animals domèstics (registres)

 • Finalitat: Gestionar i controlar els codis identificatius d'animals domèstics del municipi.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Registre d'animals perillosos (registres)

 • Finalitat: Gestionar i controlar els codis identificatius d'animals perillosos i idoneïtat dels propietaris.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Via pública

 • Finalitat: Gestionar i tramitar la sol·licitud de permisos relacionats amb la afectació de la via pública.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: No hi ha cessions.

Territori (urbanisme i habitatge)

 • Finalitat: Gestionar els procediments relatius al servei d'urbanisme i habitatge del territori.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Salut pública

 • Finalitat: Gestionar els diferents serveis públics municipals en matèria de salut pública.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Mobilitat (transport)

 • Finalitat: Gestionar i tramitar administrativament aspectes relatius a la mobilitat del ciutadans.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: No hi ha cessions.

Promoció econòmica

 • Finalitat: Gestionar la promoció i dinamització de l'activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi. Gestionar el servei d'ocupació per a persones en recerca de feina. Gestionar el servei de promoció de creació d'empreses i emprenedoria.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Medi ambient

 • Finalitat: Desenvolupar les activitats i projectes ambientals.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.

Participació ciutadana

 • Finalitat: Gestió d'actuacions on les persones i la societat civil pugin participar de la presa de decisions públiques.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: No hi ha cessions.

Registre d'entitats (registres)

 • Finalitat: Gestionar el Registre d'entitats del municipi i tramitar notificacions a l'Ajuntament sobre Entitats i Associacions.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: No hi ha cessions.

Selecció personal (empleats públics de l'ajuntament)

 • Finalitat: Gestionar i tramitar els processos de selecció de personal.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: No hi ha cessions.

Seguretat ciutadana (policia local)

 • Finalitat: Gestionar les actuacions relatives a l'exercici de les competències de la Policia Local.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Forces i cossos de seguretat.

Servei d'inserció laboral i ocupació 

 • Finalitat: Gestionar la demanda i acompanyar durant tot el procés a la persona demandant.
 • Conservació: Durada del procediment administratiu corresponent i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
 • Destinataris: Les seves dades personals podran ser cedides a les empreses participants en els processos selectius. Específicament l'Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències i en el marc de la gestió d'una oferta de treball concreta o unes pràctiques laborals, farà ús de les seves dades personals, curriculars i professionals, i comunicarà aquelles que siguin estrictament necessàries a l'empresa sol·licitant de persones per cobrir el lloc de treball ofert o el lloc de pràctiques. A més a més, podran ser també cedides a altres serveis d'ocupació de les administracions públiques, per a la coordinació i l’ús entre el servei i altres serveis públics locals, quan per causes personals així correspongui i exclusivament amb finalitats vinculades al seu itinerari d'inserció laboral.

Legitimació per al tractament de les dades
La base legal per al tractament de les vostres dades és l'exercici dels poders públics d'acord amb les competències municipals.

Existència de decisions automatitzades
Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l'actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.

Deurà regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Dita normativa estarà a la disposició dels ciutadans a la seu electrònica d'aquesta Entitat.

Drets dels interessats
Les persones titulars de les dades tractades per l'Ajuntament de Badia del Vallès tenen dret en tot moment a accedir a les seves dades, rectificar-les, oposar-se al seu tractament o suprimir-les si creuen que ja no són necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. A més, si ho desitgen, podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades i la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, podran revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment.

Per exercir aquests drets podeu posar-vos en contacte amb l'Ajuntament de Badia del Vallès a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Av. Burgos s/n), a través de la seu electrònica (badiadelvalles.sedelectronica.es) o enviant un correu electrònic a (badia.rgpd@badiadelvalles.net).

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l'exercici dels vostre drets, podreu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

^