Botó que mostra/amaga menú lateral
Tràmits
Devolució de fiances per ús de locals
 • En què consisteix:
  L'objecte del present procés és el d'atorgar la bonificació de la Taxa d'escombriaires (90% de Bonificació) i exempció de la taxa de clavegueram.
  Aquest procés s'aplicarà a totes aquelles persones que acreditin uns ingressos familiars conjunts inferiors al salari mínim interprofessional, vigent a l'any anterior al de la sol·licitud.
 • Procediment a seguir per iniciar el tràmit:

  El procediment s'inicia a l´ OAC

 • Termini d'execució i/o periodicitat
  El termini d'execució és d'uns quinze dies i la periodicitat d'unes 5 a l'any
 • Requeriment dels interessats:
  Ésser llogater d'un dels locals municipals de Badia
 • Descripció del procediment:
  1. Recepció a l'OAC de la instància de petició de devolució.
  2. Arquitecte Tècnic comprova l'estat del local i emet informe tècnic sobre el mateix.
  3. Informe de la Interventora amb el que s'especifica si existeixen deutes o no.
   • Si no és favorable, es realitza notificació comunicant que es denega la devolució de la fiança.
   • Si és favorable, continua el procés.
  4. Realitzar la transferència bancària o el xec bancari. Es farà a través de transferència bancària si es tenen les dades bancàries de l'interessat, en cas contrari, es trucarà a l'interessat per recollir a la OAC el txec bancari.
 • On som
  OAC- OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
 • Adreça
  Av. Burgos, s/n (Edifici Ajuntament)
 • Telèfon
  93 693 33 00
 • Fax
  93 693 33 01
 • Correu electrònic
  oac@badiadelvalles.net
 • Horari

  Dilluns/dijous: de 8,30 a 19 h
  Divendres: de 8.30 h a 15 h
  Setmana Santa: de 8,30 a 15 h
  Estiu: Juliol/Agost de 8,30 a 15 h
  Nadal: de 8,30 a 15 h

 • Documentació a aportar
  Instància de Sol·licitud de devolució de fiances.
Publicat el 02.03.2009
^