Botó que mostra/amaga menú lateral
Equipaments
Mercat de venda ambulant de Badia del Vallès
 • EL MERCAT DELS DIJOUS

  Mercat ambulant de Badia del Vallès

  El mercat de venda ambulant de Badia del Vallès, amb 67 parades distribuïdes en una superfície d'aproximadament 3.500 metres quadrats als carrers de l'entorn del mercat municipal de Badia del Vallès, és un mercat setmanal de referència a la comarca del Vallès Occidental. Aquest mercat, conegut com el mercat dels dijous, és un mercat segur, de qualitat, dinàmic i de vital importància per a la vida social i econòmica del municipi.

  FUNCIONAMENT DEL MERCAT

  Dia de celebració: tots els dijous de l'any i quan cau en un dia festiu es celebra el dimecres anterior.
  Horari: de 8.30 a 13 hores
  Lloc: a l'entorn del mercat municipal i a l'av. de la Via de la Plata, des de la rotonda de l'av. de Burgos al carrer de la Bètica.

  Accessos:

  UNITAT DE GESTIÓ

  Regidoria de Comerç Local

  ASSOCIACIÓ DE MARXANTS DE BADIA DEL VALLÈS

  L'Associació de Marxants de Badia del Vallès es va crear l'any 2014 formalitzant els seus estatuts, amb els objectius principals de donar suport als paradistes del mercat ambulant de Badia del Vallès i de facilitar un canal de comunicació amb l'ajuntament. Pendent de complimentar aquest apartat.

  Persones de contacte:

  President: Sr. Carlos Fornides - telèfon 627 570 686
  Secretari: Sr. Laureano Amador
  Tresorer: Sr. Antonio Quirante 

 • Documentació annexa

  Reglament Regulador de la Venda No Sedentària a Badia del Vallès

  Aquest reglament va ser aprovat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària del 26/06/2013.

   

  Campanya: Jo compro al mercat ambulant, compro a Badia!

  Campanya mercat ambulant

  Els mercats de venda ambulant tenen unes característiques i hàbits de compra molt diferents al comerç fixe, però també és un sector que s'està renovant i que necessita adaptar-se als nous consumidors i a les noves tendències. Per això l'ajuntament de Badia del Vallès va incorporar aquest mercat dins el projecte “Posar en valor el comerç local” amb l'objectiu de millorar la imatge i el seu funcionament”.

 • Tràmits relacionats

  Renovació de la parada del mercat

  Els titulars d'una parada al mercat ambulant, en compliment del Reglament Regulador de la venda no sedentària a Badia del Vallès, resten obligats a acreditar anualment el següent:

  a) Estar donats d'alta i al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i l'Administració Tributària.

  b) Estar al corrent de les taxes amb l'Ajuntament.

  c) Tenir renovada i en vigor la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.

  El fet de no complir amb els requisits necessaris per a la renovació de la parada es procedirà a la revocació de l'autorització administrativa del titular.

  El termini per presentar la documentació per a la renovació de les autoritzacions administratives per a l'any 2019 serà, previsiblement, al mes de gener de 2019.

  Per a aquells que vulguin incloure un suplent a la targeta de l'autorització administrativa de la parada han d'aportar la documentació següent:

  • DNI
  • Fotografia
  • Documentació relativa a l'alta d'autònoms

  Pots accedir a la instància oficial a través de la Seu Electrónica de l'Ajuntament. La trobaràs dins del Catàleg de Tràmits, a l'apartat 10.- Mercat ambulant.

  Transmissió d'una parada de Mercat Ambulant

  Aquest tràmit permet al titular de l'autorització per a la venda ambulant la seva transmissió, pel temps que li quedi de vigència i en les mateixes condicions autoritzades, per cessament voluntari de  l'activitat professional de venda no sedentària a TOTS els Mercats, o per situacions sobrevingudes no atribuïdes a la voluntat del marxant.

  La transmissió l'ha de sol·licitar el titular de l'autorització fent constar la causa i les condicions que la motiven i el preu cert del seu traspàs.

  Transmissió d'una parada de Mercat Ambulant entre familiars

  Aquest tràmit permet al titular de l'autorització per a la venda ambulant la seva transmissió, pel temps que li quedi de vigència i en les mateixes condicions autoritzades, a favor del cònjuge o parella estable, o d'un familiar de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

  La transmissió l'ha de sol·licitar el titular de l'autorització fent constar el vincle existent amb el cedent.

  Per als dos tipus de transmissió de parada, pots accedir a la instància oficial a través de la Seu Electrónica de l'Ajuntament. Les trobaràs dins del Catàleg de Tràmits, a l'apartat 10.- Mercat ambulant. Les instàncies tenen el mateix títol indicat en cada apartat. 

 • Enllaços per a més informació

  Agència Catalana de Consum
  consum.gencat.cat

  Full oficial de reclamació

  Full oficial de reclamació

  Fitxer: Full_de_reclamacio.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 242.07 kB

  Oficina d'Atenció al Ciutadà
  Av. de Burgos, s/n
  Telèfon 93 718 22 16
  Correu electrònic badia@badiadelvalles.net

  Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Badia del Vallès
  Av. de Burgos, s/n
  Telèfon 93 718 22 16
  Correu electrònic omic@badiadelvalles.net

  Organisme de Gestió Tributària
  Av. de Burgos, s/n
  Telèfon 93 472 91 77
  www.orgt.badia.cat
  Correu electrònic orgt.badia@diba.cat

^